Extra wachttijden Krammersluis

736

Ingezonden bericht door de ASV

‘En weer blijken de effecten van het achterstallig onderhoud voor de binnenvaart. Op dit moment mogen er geen vrachtschepen meer gebruik maken van de jachtensluis van de Krammersluizen. Dat zorgt voor veel oponthoud omdat er ook nog een kolk gestremd is. Een van de leden van de ASV belde de ASV hierover waarna David Twigt (ASV) contact zocht met Rijkswaterstaat. Wat is de reden dat beroepsvaart opeens niet meer met de jachtensluis mag schutten?

Veiligheid voor alles?
‘Uiteindelijk wist de ASV door te dringen tot degene die hier meer over wist bij Rijkswaterstaat. De heer Molenaar (adviseur scheepvaart) noemde het feit dat dit gebeurde “diep triest”. Want uiteindelijk is het allemaal terug te voeren op bezuinigingen. Door achterstallig onderhoud is er iemand door de steiger gezakt. Daarna heeft een duiker de zaak geïnspecteerd en wat blijkt: het remmingwerk is instabiel, zo erg zelfs dat de buizen op afknappen staan. Dat de krammersluisberoepsvaart niet of nauwelijks gebruik zou maken van dit remmingwerk bij het in- of uitvaren, zoals de ASV beargumenteerde, werd door RWS niet onderschreven. In ieder geval wilde men het zekere voor het onzekere nemen. Maar het wordt nog erger: er is een grote kans dat ook de jachten hierdoor niet meer door de jachtensluis mogen en mee moeten schutten met de sluizen die bestemd zijn voor de beroepsvaart. Of dit werkelijkheid wordt, daarover werd woensdagmiddag 21 september een overleg gevoerd en een besluit genomen. Dat dit besloten zou worden, juist in belang van ons aller veiligheid roept bij de ASV grote vragen op, schippers moeten er niet aan denken wat er allemaal mis kan gaan als men de keuze maakt om de jachten mee te laten schutten met de (grote) beroepsvaart.

Pas na 2022
‘Ondertussen zit Rijkswaterstaat in Zeeland hiermee in haar maag. Zij wordt er tenslotte op aangekeken dat er zoveel oponthoud is, maar volgens de heer Molenaar (adviseur scheepvaart Rijkswaterstaat) is RWS met handen en voeten gebonden. Wat wil namelijk het geval? Het ministerie IenM houdt voet bij stuk: er mag pas vanaf 2022 (!) iets aan gedaan worden wat betreft eventuele investeringen. “de wil is er, de middelen ook maar we krijgen geen toestemming om hier iets aan te doen” verzucht de heer Molenaar. Wel doet de heer Molenaar er alles aan om deze noodzakelijke reparaties “naar voren te trekken” maar ziet het niet gebeuren dat er voor het eind van dit jaar al een oplossing voor het probleem zou zijn. De ASV heeft dan ook afgesproken dat zij er van haar kant alles aan zal doen om alles en iedereen die hier iets over te zeggen heeft op de hoogte te stellen van deze belemmering van de binnenvaart ten opzichte van vervoer over de weg.’

Noot van de ASV
‘We lezen in de media hoe trots minister Schultz is op haar snelwegennetwerk in Nederland. Wat dat betreft heeft de ASV al gereageerd dat er ook zoiets als een (hoofd)vaarwegennetwerk bestaat waar we niets terug zien van al die “kwaliteitverbetering”,  sterker we vragen om het wegwerken van achterstallig onderhoud. Wanneer worden de teksten over sympathie voor de binnenvaart nu eens omgezet in daden?’