Extra veerpont over Maas

406

Rijkswaterstaat zet vanaf vandaag een extra veerpont in op de Maas bij Roermond. De pont is vooral bedoeld om het toenemende recreatieve fiets- en voetgangersverkeer op te vangen nu de vakantieperiode is aangebroken. De tweede Extra veerpont over Maas pont wordt de komende weken in elk geval ingezet in de weekenden. Afhankelijk van de drukte kan de pont ook op doordeweekse dagen worden gebruikt.

De capaciteit van de extra in te zetten pont is vergelijkbaar met die van de huidige veerpont. Rijkswaterstaat verwacht dat met de inzet van extra pontcapaciteit de lange wachttijden voor recreatieve fietsers en voetgangers, zoals die afgelopen weekend optraden, tot het verleden zullen behoren. Wel dienen gebruikers de eerste dagen rekening te houden met enige vertraging omdat de schippers moeten wennen aan de nieuwe situatie en op elkaar ingespeeld moeten raken.

Groot onderhoud Maasbrug
Rijkswaterstaat voert van maart 2013 tot het voorjaar van 2014 groot onderhoud uit aan de Maasbrug op de N280 in Roermond. Tot eind september 2013 levert dit verkeershinder op. De brug is ruim 50 jaar oud en toe aan een opknapbeurt. Daarna draagt de brug weer vele jaren bij aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond en de provincie Limburg. Het is het eerste onderdeel van de aanpak van de N280 tussen Weert en Roermond.