Expediteurs bekritiseren hogere tarieven NVWA voor import

537

De organisatie van Nederlandse expediteurs FENEX vreest dat Nederland zich uit de markt prijst door de tariefsverhoging van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op de import van agrarische producten.

Onlangs besloot het kabinet naar aanleiding van diverse ‘incidenten’ over voedselveiligheid en -kwaliteit, dat het bedrijfsleven de controles van de NVWA moet gaan betalen op basis van kostendekkendheid. Deze maatregel geldt ook voor de invoer van agrarische producten via de Nederlandse mainports.

Kritiek
Het importerend bedrijfsleven heeft zich via het Agrarisch Import Platform (AIP) kritisch uitgelaten over de uitwerking van deze maatregel. Door Europese regelgeving Haven Rotterdam wil gelijk speelveld voor Europese zeehavensgeldt al sinds jaar en dag een retributiestelsel waardoor het importerend bedrijfsleven de kosten draagt voor controles van de NVWA. Desondanks heeft het bedrijfsleven sinds 1 maart jongsleden te maken met een enorme tariefsverhoging.

Zwaar onder druk
Voor de invoering heeft het AIP benadrukt dat het bedrijfsleven grote gevolgen voor de mainports voorziet en dat de draaischijffunctie van Nederland als het gaat om de agrarische handelsstroom zwaar wordt bedreigd. ‘Voor de tariefsverhoging behoorde Nederland al tot de duurste aanlandingspunten binnen de EU. Het verschil met de ons omringende landen wordt alleen maar groter. Anders dan bij productiebedrijven heeft de internationale handel de mogelijkheid om snel logistieke stromen te verleggen en te kiezen voor goedkopere havens. Vanuit die havens worden de goederen gekeurd en vervolgens door heel Europa gedistribueerd, waaronder Nederland. Het argument van voedselveiligheid komt hierdoor zwaar onder druk te staan.’

Brandbrief
Middels een brandbrief aan minister Kamp van Economische Zaken heeft het AIP nog een laatste pleidooi gehouden voor een aanpassing van de maatregel. Hierop heeft het ministerie onlangs toegezegd dat het bedrijfsleven betrokken wordt bij het vinden van efficiëntieverbeteringen. ‘Hoewel de overheid mag rekenen op een constructieve houding van het bedrijfsleven, vrezen wij dat het leed als is geschied. Ervaring leert dat het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen enige tijd vergt en eenmaal uitgeweken handelsstromen niet of met de grootste moeite weer terug te halen zijn. De NVWA schiet hiermee in de eigen voet want de begrote opbrengsten zullen uitblijven.’

Slecht voor imago
De FENEX betreurt de gang van zaken. ‘Dit soort maatregelen is niet alleen slecht voor de invoer van agrarische producten, maar ook voor het imago van Nederland als logistiek land. Vorige week heeft de Wereldbank haar tweejaarlijks Logistics Performance Index gepubliceerd. Nederland is sinds het vorige rapport uit 2012 gestegen van de vijfde naar de tweede plaats als logistiek land. Door dergelijke maatregelen zal Nederland eerder zakken op deze lijst in plaats van het veroveren van de koppositie. Dit laatste is uiteindelijk wel het doel van het kabinet met als exponent de Topsector Logistiek.’ (Bron: TLN)

Volg TotaalTrans op Twitter