EVO wil dat Eerste Kamer instemt met Wet basisnet

807

Verladersorganisatie EVO wil dat de Eerste Kamer 2 juli instemt met de wet Basisnet. Mocht de Wet basisnet niet de steun krijgen van de meerderheid van de Eerste Kamer, dan keert Nederland volgens de verladers terug naar de situatie waarin geen beleid en wetgeving voorhanden is om de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te managen of om nieuwe bouwprojecten op afstand van de infrastructuur te houden.

Het basisnet bepaalt het maximale risiconiveau voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater. Zestien organisaties en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Wet basisnet.

Oplossen knelpunten
Na de invoering van het Basisnet zullen er huizen binnen de nieuwe veiligheidszones staan. Eigenaren krijgen de mogelijkheid om hun woning te verkopen aan de overheid. Die zal het pand EVO wil dat Eerste Kamer instemt met Wet basisnetvervolgens slopen of een nieuwe bestemming geven. Op andere plaatsen blijft in de toekomst (rond 2020) het verwachte groepsrisico hoger dan de norm. Hierover zijn in 2010 afspraken gemaakt tussen de rijksoverheid en gemeenten.

Basisnet weg
Basisnet Weg gaat over vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdwegennet. Dit zijn de rijkswegen en verbindingswegen die belangrijk zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De berekeningen voor Basisnet Weg voorzien rond 2020 knelpunten en aandachtspunten op een aantal plaatsen. De meeste daarvan liggen langs de A15 tussen Rotterdam en Gorinchem en hebben te maken met het vervoer van LPG (onder andere gebruikt als autogas).
De rijksoverheid heeft overleg gevoerd met alle betrokken gemeenten. Er is bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om over andere trajecten gevaarlijke stoffen te vervoeren (routeringsmogelijkheden).

Basisnet Water
Uit de berekeningen voor het  Basisnet Water blijkt dat er tot ver na 2020 geen knelpunten en aandachtspunten te verwachten zijn. Ook niet op de vaarwegen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Basisnet Spoor
Basisnet Spoor gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdspoorwegennet. Omdat de meeste spoorlijnen dwars door stedelijke gebieden gaan, is de spanning tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen en de bebouwde omgeving groter. De voor het Basisnet Spoor berekende risicoplafonds brengen enkele knelpunten met zich mee op het traject Roosendaal – Zwijndrecht en bij Zevenaar.

Meer nieuws uit de politiek:
Minister Schultz zegt niets verkeerds te hebben gedaan
Kiwa: ‘Verhaal Volkskrant feitelijk onjuist’
Boete afsnijden vaarroute Wadden van 7.600 naar 78.000 euro
Meer EU-geld voor vaarwegen
Minister houdt vast aan inkrimpen bedieningstijden bruggen en sluizen