EVO: ‘Spoorvervoer niet bevoordelen’

623

Verladersorganisatie EVO vindt dat de overheid, als enige aandeelhouder van ProRail, niet in de verleiding moet komen maatregelen te nemen die het wegvervoer ontmoedigen om het spoorvervoer te bevorderen. EVO meent dat de vrije verladerskeuze gehandhaafd moet blijven en een vrije vervoermarkt in het belang is van de economie.

mansveldEVO reageert hiermee op een brief die Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) aan de Tweede Kamer waarin de organisatie laat weten dat ProRail ook moet worden afgerekend op de groei van het goederenvervoer als de spoorbeheerder vanaf 2015 opnieuw de concessie krijgt voor het beheer van het spoornet. KNV wil daarom graag dat ProRail een KPI (Key Performances Indicator) krijgt waardoor de spoorbeheerder verplicht wordt een bepaalde hoeveelheid spoorcapaciteit te verkopen aan goederenvervoerders. Daarmee zou dit vervoer worden gestimuleerd.
Volgende week praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over het spoorvervoer.

Voldoende capaciteit
EVO is van mening dat het zaak is dat er altijd voldoende capaciteit beschikbaar is voor het spoorgoederenvervoer. ‘Aan de crisis komt een eind en de prognoses maken duidelijk dat het ladingaanbod zal toenemen. Bovendien is de markt dynamisch, dus moet onvoorziene extra capaciteitsbehoefte altijd worden opgevangen. Spoorvervoerders zijn echter zelf verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van ladingaanbod. Daarvoor moeten zij hun dienstverlening afstemmen op de behoeften van de verladers.’

Bron: EVO