EVO: ‘Sluisbeleid kabinet snijdt geen hout’

697

EVO wil dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op sluisbedieningstijden schrapt. Volgens de verladersorganisatie levert de bezuiniging nauwelijks iets op, terwijl de kosten voor het bedrijfsleven stijgen. EVO roept de Tweede Kamer, die vandaag over de bezuiniging debatteert, op zich uit te spreken tegen het plan.

Tweede Kamer wacht op aanvalsplan spoorgoederenvervoer‘Het kabinet wil bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen bediend worden. Daarbij gaat het om veertig fulltime banen – wat twee miljoen euro moet opleveren. Door de bezuiniging wordt de bedieningscapaciteit van sluizen op sommige plekken met 45 procent gekort. Bedrijven die voor hun bevoorrading en afzet afhankelijk van de binnenvaart zijn, krijgen hierdoor met vertragingen en dus hogere kosten te maken. Dat zorgt voor een verslechtering van hun concurrentiepositie en een slechter vestigingsklimaat voor Nederland. Dat kost veel meer dan de twee miljoen euro die de maatregel lijkt op te leveren.’

Tegenstrijdig
De bezuiniging van het kabinet druist ook in tegen haar eigen beleid, vindt EVO. ‘Al enige jaren vraagt de overheid het bedrijfsleven meer gebruik te maken van de binnenvaart – het zou files verminderen. Dan zijn de druiven zuur als bedrijven die dat gedaan hebben ineens het tijdsbestek van laad- en losmogelijkheden met bijna vijftig procent zien dalen. Voor bedrijven die de overstap naar de binnenvaart overwegen is de maatregel een extra reden de overstap niet te maken.’

Meer over de bezuinigingen op de bedieningstijden:
Bezuiniging bedieningstijden kost in Twente 500 arbeidsplaatsen
VVD: ‘Geld vrijmaken voor 24-uursbediening Maasroute’
EVO: ‘Bezuiniging op bediening sluizen contraproductief’
NVB uit in brief aan minister zorgen over bezuinigingen Rijkswaterstaat
Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’