EVO: ‘Minister moet optreden tegen schippersstaking’

652

EVOVerladersorganisatie EVO vraagt minister Melanie Schultz van Haegen alles op alles te zetten om een einde te maken aan de binnenvaartacties in België. Het goederenvervoer via de binnenvaart ondervindt op verschillende plaatsen in België al enkele dagen ernstige hinder. EVO heeft inmiddels verschillende meldingen van intimidatie en het hinderen van andere schippers door de actievoerders binnengekregen.

Hoewel er strikt genomen nog geen sprake is van een blokkade, zijn de effecten volgens der EVO wel vergelijkbaar met die van een blokkade. ‘De grimmige sfeer en intimidatie van andere schippers maken de situatie alleen maar ernstiger.’

Bij de EVO zijn inmiddels enkele gevallen bekend van schippers die geïntimideerd zijn door actievoerende collega’s – zowel bij het laden als tijdens het varen. Ook hebben bedrijven zich genoodzaakt gezien hun goederenvervoer op een andere manier te organiseren, omdat vervoer via het water nu teveel vertraging oplevert. Het aantal plaatsen waar actie wordt gevoerd breidt zich volgens de laatste berichten nog altijd uit, evenals het aantal deelnemers aan de ‘wilde staking’. Aangezien de officiële vertegenwoordigers van de binnenvaart de actie niet steunen, roept EVO de stakingsleiders op een eind te maken aan de intimidatie en het vertragen van hun collega’s.

Melden
Om een actueel beeld van de situatie te houden en de belangen van het getroffen bedrijfsleven zo goed mogelijk te kunnen behartigen, roept EVO deze bedrijven op zich telefonisch bij EVO te melden: (0031) (0)79 3467 346. Verder adviseert de verladersorganisatie bedrijven die te maken hebben met intimidatie op de plaats van laden en lossen, onmiddellijk contact op te nemen met de politie. Bedrijven die menen gedupeerd te worden, omdat de ingeschakelde vervoerder zijn verplichtingen niet nakomt (of door de acties niet kan nakomen), kunnen zich voor (juridisch) advies tot EVO wenden.