EVO adviseert over onderhoud CNG-voertuigen

727

Ondernemers kunnen sinds kort bij EVO terecht voor een advies over onderhoud van CNG-voertuigen.

EVO adviseert over onderhoud CNG-voertuigenBedrijven die groengas-, CNG-, aardgas- of LNG-voertuigen gebruiken, moeten rekening houden met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 26, getiteld: ‘Het onderhouden en stallen van aardgasvoertuigen’. Het doel van deze richtlijn is dat ondernemers deze voertuigen veilig en efficiënt onderhouden en stallen.

Richtlijn toepassen
EVO kan ondernemers adviseren hoe zij deze richtlijn juist toepassen, en hoe zij ‘het bevoegd gezag’ (de gemeente of de plaatselijke of regionale milieudienst) tijdig en juist informeren. Het adviestraject bestaat uit 5 stappen.

Stap 1: Toetsing werkplaats aan de PGS 26- richtlijn
Stap 2: Opstellen werkvoorschriften en voorstellen aanpassingen pand
Stap 3: Informeren bevoegd gezag, arbo en verzekering, melding Activiteitenbesluit
Stap 4: Trainen medewerkers
Stap 5: Archiveren en evalueren

Na het advies:
– Weet u hoe uw werkplaats er voor staat en indien nodig, hoe u deze kunt verbeteren.
– Is duidelijk wat noodzakelijk is op het gebied van detectie, ventilatie en werkvoorschriften.
– Is het bevoegd gezag geïnformeerd.
– Kunnen medewerkers veilig en efficiënt werken.