EVO: ‘Laatste keer verlenging besluit laden en lossen’

407

Verladersorganisatie EVO blijft van mening dat de regels voor laad- en lostijden en de tarieven die gelden bij overschrijding daarvan in de binnenvaart niet door de staat behoren te worden opgelegd. De verlenging van het tijdelijk besluit is volgens de verladers dan ook eenmalig. Andere voorwaarde is dat de regeling niet verplicht is.

Vrijdag besloot minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart met nog eens twee jaar verlengd. Het besluit zou 6 juli komen te vervallen en EVO: ‘Laatste keer verlenging besluit laden en lossen’loopt nu dus door tot 6 juli 2015. Na intrekking van het oude besluit werd het tijdelijke besluit met instemming van de markt ingevoerd om de verschillende partijen de gelegenheid te geven om met eigen regelingen te komen.

Model
EVO is samen met CBRB en BBU aan het werk om een actuele set bevrachtingsvoorwaarden te ontwikkelen. ‘Doel ervan is om een duidelijk, volledig en evenwichtig model te ontwikkelen voor een reisbevrachtingsovereenkomst. Een modelregeling laad- en lostijden en overliggeld kan daarvan een onderdeel vormen. Omdat er in de tussentijd nog geen vervangende regeling voor laad- en lostijden beschikbaar is, heeft EVO ermee ingestemd het tijdelijk besluit nog eenmaal te verlengen.’

Maatwerkafspraken
Volgens de EVO hanteren de meeste verladers maatwerkafspraken voor de laad- en lostijd en de overligtarieven. ‘Deze afspraken gaan voor de werking van het tijdelijk besluit. Voor zover bij maatwerkafspraken niet alle details zijn ingevuld, kan het tijdelijk besluit wel functioneren als aanvullende regeling. Ook kan ervoor worden gekozen aan te sluiten bij de werking van het tijdelijk besluit, maar daarbij waar nodig aan de knoppen te draaien. Als een verlader bij zijn bevrachtingen standaard meer (of minder) ligtijd nodig heeft, zal hij een langere (of kortere) laad- en/of lostijd kunnen overeenkomen, bijvoorbeeld door de standaardtijden simpelweg te vermenigvuldigen met een factor X.’

Meer over het tijdelijke besluit laad- en lostijden
Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaar
Binnenvaart aan minister: ‘Laat besluit laden en lossen niet los’
‘Tijdelijke regeling laden en lossen mag niet verdwijnen’