Verladers blij met investeringen in Brabantse vaarwegen

395

Nieuwe investeringen in de Brabantse vaarwegen maken de goederenstromen van bedrijven milieuvriendelijker en efficiënter. Dit stelt verladersorganisatie EVO in reactie op afspraken tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk om te investeren in vaarwegen.

Maandag werd het startschot gegeven voor investeringen in de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Eindhoven. Bochten worden verruimd, oevers verstevigd en wachtplaatsen verlengd of extra aangelegd. Hierdoor kunnen er grotere schepen met meer goederen door het kanaal. Ook tekenden de provincie en Brabant voorkomt met 1,5 miljoen versobering bedieningstijdenRijkswaterstaat een convenant dat de sluisbediening voor de binnenvaart moet waarborgen.

Vaarwegen
EVO maakte zich lang hard voor de investeringen. ‘Noord-Brabant kent namelijk veel bedrijven die van de binnenvaart gebruik maken en goede vaarwegen zijn cruciaal om hun goederen efficiënt en duurzaam te laten vervoeren. Ook is er veel doorgaand verkeer op de Brabantse vaarwegen naar het achterland. EVO is actief in verschillende projecten die de overstap naar de binnenvaart bevorderen, waaronder in de stichting BERZOB, die als doel heeft om 460 vrachtauto’s per dag van de weg te halen, en het programma Beter Benutten.’

Sluisbediening
Het kabinet wilde bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen bediend worden. EVO bestempelde deze bezuiniging als een ramp voor bedrijven die voor hun bevoorrading of afzet afhankelijk zijn van de binnenvaart. ‘De bezuiniging zou nauwelijks iets opleveren terwijl de kosten voor het bedrijfsleven zouden stijgen – en dat terwijl  het kabinet bedrijven eerder opriep om meer gebruik te maken van de binnenvaart. Noord-Brabant investeert nu eenmalig 1,5 miljoen euro zodat Rijkswaterstaat versneld een nieuwe bedieningscentrale in gebruik kan nemen. (Bron: EVO)

Lees ook:
1,5 miljoen tegen versobering bedieningstijden in Brabant
Alle versoberingen bediening bruggen en sluizen op een rij
RWS en Limburg tekenen overeenkomst sluisbediening Maasroute
Koninklijke Schuttevaer blij met uitbreiding bedieningstijden Maas

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief