EVO: ‘Investeer voor lange termijn in wegen en sluizen’

423

Verladersorganisatie EVO roept de Tweede Kamer op om te investeren in de bereikbaarheid van Nederland op de lange termijn. De Kamer debatteert maandag over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Uit de recessie, in de fileDe EVO vindt dat het kabinet gericht moet gaan investeren in knelpunten om problemen in de toekomst te voorkomen. De huidige investeringen in het wegennet zijn effectief, maar op de lange termijn is dit niet het geval. ‘Volgens de prognose van het ministerie voldoet de Nederlandse infrastructuur niet aan de streefwaarden voor de reistijd als de economie tot en met 2028 verder groeit. Uit de prognose blijkt dat de filedruk bij Amsterdam (A7, A8 en A9) en Rotterdam (A4) in de toekomst stevig toeneemt. Ook komen er meer files op de trajecten Deil-Den Bosch (A2), Amsterdam-Amersfoort (A1) en Almere-Lelystad (A6).’

Knelpunten bij sluizen
Niet alleen het wegverkeer, maar ook de binnenvaart zal meer vertragingen ondervinden als diverse sluizen te smal blijken te zijn voor het goederenvervoer. ‘Dit betekent een fikse streep door de rekening voor bedrijven die hun goederen – in toenemende mate – over het water laten vervoeren. Bij een toenemende economische groei ontstaan rond 2028 knelpunten bij bijvoorbeeld de Krammersluizen, de sluis Delden, de Oostersluis en de sluis bij Gaarkeuken. Deze knelpunten vertragen de goederenstroom tot soms een half uur per sluis.’ Dit kost het bedrijfsleven volgens EVO miljoenen euro’s extra per jaar.’

Barrière
Ook TLN heeft bij de Tweede Kamer haar zorgen geuit over de gevolgen van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds. TLN roept het kabinet op de voorgenomen bezuinigingen te heroverwegen. ‘In een scenario met hoge economische groei kampen de gehele Randstad en Westelijk Brabant met aanzienlijke bereikbaarheidsproblemen. In de analyse zijn de aangekondigde bezuinigingen op het Infrastructuurfonds verwerkt.’
TLN benadrukt naar de Kamer dat de capaciteit van de infrastructuur dus een belangrijke barrière kan vormen voor het ontwikkelen van de noodzakelijke groei.’ (Bron: EVO/TLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter