EVO en TLN: ‘Verhoging dieselaccijns funest voor ondernemers’

769

Het voorstel van het kabinet om de dieselaccijns extra te verhogen is funest voor het bedrijfsleven. Dit stellen EVO en TLN. De verladers en vervoerders roepen het kabinet op om af te zien van deze lastenverzwaring.

De accijns op diesel wordt per 1 januari 2014 met 3 cent per liter verhoogd. Daar komt nog eens 1 cent extra bij door de aanpassing naar inflatiecorrectie. Een totale stijging van zo’n 4 cent. Voor Nederlandse ondernemers, die gebruikmaken van één miljoen bestelbussen en 150.000 vrachtauto’s, is dit een Helft ondernemers tankt door accijnsverhoging in buitenlandlastenverzwaring van ongeveer 230 miljoen euro.

Rekening voor bedrijfsleven
De rekening van de lastenverzwaring komt direct bij het Nederlandse bedrijfsleven terecht. Bedrijven die goederen vervoeren, zien hun kosten exponentieel stijgen. Bedrijven die hun goederen door een transportonderneming laten vervoeren, verladers, krijgen de hogere brandstofprijzen veelal direct doorberekend.

Over de grens
Andersom hebben veel kleine en middelgrote transportondernemers in deze tijd moeite om de gestegen brandstofkosten bij hun opdrachtgever te verhalen. Ter illustratie: ongeveer dertig procent van de kosten van logistieke bedrijven bestaat uit brandstofkosten. EVO en TLN stellen daarom dat het voor ondernemers steeds aantrekkelijker wordt om over de grens te tanken. De schatkist loopt hierdoor in 2014 zo’n 165 miljoen euro mis in vergelijking met dit jaar, blijkt uit onderzoek van Ecorys dat vandaag is gepubliceerd.

Politiek
PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom toonde zich tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bereid om over de afschaffing van de accijnsverhoging te praten. EVO en TLN roepen de politiek op om de daad bij het woord te voegen. Verladers, eigen vervoerders en transporteurs bieden werk aan miljoenen mensen. Als de accijnsverhoging doorgaat, vrezen EVO en TLN dat economisch herstel langer op zich laat wachten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter