EVO en TLN eisen actie Europa vanwege tolheffing Duitsland

762

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zien weinig in de nieuwe tolplannen van de Duitse overheid. EVO eist via haar Europese moederorganisatie ESC van de Europese Commissie dat de EU-regels met betrekking tot het vrije verkeer van goederen in Europa worden nageleefd. TLN heeft dat via haar koepelorganisatie IRU gedaan.

De extra tol voor personenauto’s en klein vrachtverkeer op Duitse wegen leidt volgens de twee organisaties tot extra administratieve lasten voor ANWB in verzet tegen Mautbedrijven en voor nog schevere verhoudingen in de kosten voor het goederenvervoer tussen de verschillende lidstaten van de EU.

Verschillen wegnemen

EVO en TLN vinden het niet te verkopen dat de extra kosten die de tolheffing met zich meebrengt niet voor Duitse burgers en bedrijven gaan gelden. Beide organisaties streven juist naar één Europese markt voor het goederenvervoer over de weg waarbij de verschillen in regels voor wegtransport niet vergroot worden, maar juist worden weggenomen. EVO en TLN pleiten voor één Europees systeem voor tolheffing waarbij ook professionele vervoerders maar met één type administratie belast worden.

Gelijke monniken

Een vrije markt voor het goederenvervoer over de weg waarbij door heel Europa dezelfde eisen gesteld worden, leidt volgens de belangenorganisaties tot kwalitatief beter vervoer voor een redelijke prijs. De Duitse tolplannen staan hier volgens EVO en TLN haaks op. Als er al tol moet worden geheven, dan voor alle partijen gelijk. (Bron: EVO)

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief