EVO tevreden met afzien verruiming ketenaansprakelijkheid

387

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft tegen verdere verruiming van de zogenoemde ketenaansprakelijkheid gestemd. Verladersorganisatie EVO is tevreden over de afwijzing van het voorstel.

SP-kamerlid Ulenbelt had voorgesteld om de aansprakelijkheid van bedrijven voor het niet naleven van cao-afspraken door ketenpartners op te rekken. Tweede Kamer wacht op aanvalsplan spoorgoederenvervoerEen minderheid van SP, GroenLinks, 50+ en de Partij voor de Dieren wil bedrijven die zaken doen met partners die bijvoorbeeld ook de pensioenregels niet naleven, hier wettelijk medeaansprakelijk voor maken.

Wetsvoorstel
Het voorstel kwam in de aanloop naar de aanbieding van het wetsvoorstel ‘ketenaansprakelijkheid’ door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In dit voorstel, dat binnenkort wordt verwacht, koerst het kabinet op het vastleggen van een wettelijke medeaansprakelijkheid van bedrijven voor uitvoering van alleen de cao-afspraken van zakenpartners.

Verladers
Dit zou ook gelden voor verladers die zaken doen met vervoerders. Als een chauffeur niet conform de cao door zijn werkgever wordt betaald, zou hij met een beroep op de wet ketenaansprakelijkheid, succesvol een vergoeding van de verlader kunnen eisen. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief