‘Vaarwegen in Europa worden zeer slecht onderhouden’

1011

BRUSSEL – Europarlementariër Wim van de Camp (CDA/EVP) heeft de Europese Commissie vragen gesteld over de onderhoudstoestand van Europese vaarwegen. Volgens Van de Camp zijn de Europese vaarwegen zeer slecht onderhouden. Dat moet verbeteren om stremmingen te voorkomen.

‘Europese vaarwegen worden zeer slecht onderhouden’Van de Camp vraagt aan de Commissie of de bedrijfszekerheid van het Europese vaarwegennet naar het oordeel van de Europese Commissie zodanig is dat niet gevreesd hoeft worden voor onaangekondigde stremmingen als gevolg van achterstallig onderhoud. Ook wil hij van de Commissie weten of het aanvaardbaar is dat lidstaten als gevolg van achterstallig onderhoud beperkingen (diepte, breedte, hoogte) aan de scheepvaart mogen opleggen, zodanig dat de bestaande actieve binnenvloot er niet meer kan varen. Tenslotte vraagt van de Camp of de Commissie bereid is te onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de (TEN-) bijdragen aan lidstaten te bestemmen voor het oplossen of het voorkomen van bottlenecks bij onderhoudsgerelateerde projecten (voor zover sprake is van (ver)nieuwbouw).

BLN-Koninklijke Schuttevaer is blij met deze steun vanuit het Europees Parlement. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief