Europese organisaties tegen verplicht wegen zeecontainers

463

Europese organisaties tegen verplicht wegen zeecontainersDe Europese organisaties ESC (verladers), Clecat (expediteurs) en Feport (terminals) zijn tegen een aanscherping van de weegregels in het vervoer van containers. Volgens de organisaties draagt de verplichting om het gewicht van een beladen container gecertificeerd te verifiëren, weinig bij aan de veiligheid in het containervervoer.

De organisaties vinden dat het probleem van onjuiste gewichtsopgave van zeecontainers een fout die ontstaat door verlate aanlevering van ladinginformatie door verladers en expediteurs en door te late verwerking van de meest actuele ladinginformatie door de reders.

Maandag 16 september komen de lidstaten van de Internationaal  Maritieme Organisatie (IMO) in Londen bijeen om een eerste besluit te nemen om beladen containers al dan niet te wegen. Als deze vergadering leidt tot een besluit, moet de Maritime Safety Committee van IMO er eind van dit jaar definitief over beslissen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter