Europese ministers praten over illegale praktijken wegvervoer

704

De Europese ministers voor Transport komen vandaag in Griekenland bijeen om te praten over de aanpak van illegale praktijken in het wegvervoer. De ministers spreken onder andere  over de voorstellen die SP-Europarlementariër Dennis de Jong, samen met gelijkgezinde Europarlementariërs, overhandigde aan Eurocommissaris Kallas.

‘Het heeft lang geduurd, voordat we Kallas tot enige actie hebben kunnen bewegen, maar hij heeft mij toegezegd ervoor te zorgen dat alle ministers de beschikking krijgen over onze lijst met suggesties om de handhaving van de cabotageregels over binnenlands wegvervoer te verbeteren’, schrijft De Jong. ‘Minister Schultz van Europa: ‘Meer en betere controles tegen uitbuiting werknemersHaegen heeft nu de kans om onze Nederlandse vrachtwagenchauffeurs daadwerkelijk te helpen. Eerder zonden gelijkgezinde ministers uit andere lidstaten al een brandbrief aan de Eurocommissaris. Schultz Van Haegen tekende de brief uiteindelijk niet, omdat zij vond dat deze te negatief was over liberalisering van het binnenlands wegvervoer. Dat was een klap in het gezicht van de chauffeurs, maar vandaag is er een herkansing. Als de ministers Kallas dwingen om met de voorstellen aan de slag te gaan, kan hij geen kant meer op: hij wordt dan zowel vanuit het Europees Parlement als door de ministers aan het werk gezet. Dan kunnen we eindelijk de nodige maatregelen nemen tegen malafide praktijken.’

Lijst met suggesties:

Cabotageregels
 – De cabotageregels moeten worden aangescherpt en verduidelijkt. De huidige cabbotageregels staan drie ritten in een lidstaat toe in een week. Daarna moet een vrachtwagen de lidstaat hebben verlaten, voordat opnieuw binnenlandse vrachtjes mogen worden opgepikt. Wij willen dat de wagen eerst terug moet naar het land van registratie. Bovendien willen we niet meer dan tien binnenlandse vrachten binnen een periode van drie maanden. 
De Lidstaten moeten duidelijke afspraken maken over het minimum aantal controles op het wegvervoer en over de inzet van voldoende middelen om effectieve controles mogelijk te maken. Controles mogen niet discrimineren tegen chauffeurs uit bepaalde lidstaten. 
De Europese Commissie moet zo snel mogelijk een overzicht krijgen van de vele inspectiediensten die zich in de lidstaten bezighouden met controles op het wegvervoer. Ook moeten lidstaten jaarlijks nalevingsrapporten aan de Commissie sturen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel menskracht en financiële middelen ter beschikking staan en wat de inspecties hebben opgeleverd. De verschillende inspectiediensten moeten niet alleen nationaal beter samenwerken, maar moeten ook in Europees verband gaan samenwerken. Grensoverschrijdende controles zijn vaak effectiever dan puur nationale controles.

Aanpak brievenbusbedrijven
 – De brievenbusbedrijven die ingezet worden om de rechten van werknemers en regels van lidstaten te omzeilen moeten worden aangepakt. Ieder transportbedrijf moet in ieder geval voor de door haar geregistreerde vrachtwagens een fysieke parkeerplaats hebben in het land van inschrijving. Het management van een transportbedrijf is verantwoordelijk voor één bedrijf in plaats van een maximum van vier bedrijven. Bij overtreding van de regels volgt onmiddellijke intrekking van de vergunning.

Aanpak schijnzelfstandigheid 
- Chauffeurs die feitelijk in loondienst zijn maar gedwongen worden om zich als zelfstandig rijder te registreren moeten worden beschermd tegen hun werkgevers. Werkgevers worden voortaan verantwoordelijk gesteld voor overtredingen op de rij- en rusttijdenwet.
Uitbetaling per kilometer in plaats van per uur wordt in alle gevallen verboden.
Kosen voor scholing en training moeten door de werkgever worden betaald. Organisaties die scholingscertificaten afgeven moeten aan heldere en duidelijke criteria voldoen.

Aansprakelijkheid
 – De aansprakelijkheidscriteria moeten worden aangepast zodat de verladers ook verantwoordelijk worden voor het niet naleven van regels door de vervoerders of hun onderaannemers. De vervoerder moet opgenomen zijn in het nationale bedrijfsregister, die gekoppeld moeten worden aan het Europees register van transportondernemingen (ERRU). Dit register moet en overtredingen door bedrijven vermelden. Inspecteurs moeten real-time toegang krijgen tot dit register.

Parkeerplaatsen
- De veiligheid en kwaliteit van parkeerplaatsen en sanitaire voorzieningen langs snelwegen moet verbeterd worden. (Bron: SP)

Lees ook:
Kallas niet onder de indruk van protestbrieven chauffeurs
TLN verheugd over koerswijziging Kallas inzake cabotage
Zeven transportministers willen strengere regels cabotage

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief