Europese landen moeten inland ECDIS kaartgegevens leveren

679

De Europese lidstaten moeten uiterlijk over dertig maanden inland-ECDIS kaartgegevens ter beschikking te stellen. Eind september werd een Europese richtlijn gepubliceerd die dit de lidstaten verplicht voor vaarwateren vanaf klasse Va.

De Centrale Commissie voor de Rijn (CCR) bereidt regelgeving voor, waarbij de aangekondigde AIS verplichting wordt gecombineerd met een verplichting om AIS zichtbaar te kunnen maken in een inland-ECDIS vaarkaart of een vergelijkbaar visualiseringssysteem.

Veel te verbeteren
Schippers die gebruik maken van de (gratis) ECDIS cellen die momenteel door verschillende vaarwegbeheerders in Europa beschikbaar gesteld worden, weten uit ervaring dat er nog zeer veel te verbeteren valt. Tussen 2005 (RIS-directive) en 2013 was het Europese landen moeten inland ECDIS kaartgegevens leverenwachten op deze Uitvoeringsverordening. Er is nu meer zicht op verbeteringen. Eenduidige, aaneensluitende  ENC’s van het gehele netwerk zijn van essentieel belang. Schippers ervaren de vaarweg als een aaneengesloten geheel, met logistieke stromen tot in de haarvaten. Vooruitlopend op de EU-verplichting, is Nederland al aan het werk gegaan om verbeteringen in haar ENC’s tot stand te brengen. Tussen overheden, haven- en vaarwegbeheerders en binnenvaartsector is overleg gaande om te komen tot eenduidige en aaneensluitende ENC’s van het netwerk dat voor de beroepsvaart van belang is. De ambitie van Nederland gaat verder dan alleen de (verplichte) klasse Va vaarwateren. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2014 een initiatief hiertoe ontvouwd.

Telematicadag
Peter Stuurman (RWS) gaat tijdens Telematicadag op 30 december in Nijmegen uitgebreid in op de ontwikkelingen rond ENC’s en AIS. Een eventuele verplichte koppeling tussen blauw-bord en AIS zal ook aan de orde komen. (Bron: BLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter