Europese Commissie houdt hoorzitting over crisis in de binnenvaart

759

De Europese Commissie wil op korte termijn een hoorzitting met de Europese binnenvaartorganisaties houden over de crisis in de binnenvaart. Dat meldt minister Schultz de Tweede Kamer.

De Europese Commissie riep op verzoek van België 27 mei al een vergadering van het binnenvaartcomité samen. Deze bijeenkomst had een verkennend karakter, waarbij aan de aanwezige lidstaten gevraagd werd hun zienswijze te geven Europese Commissie wil hoorzitting over crisis in de binnenvaartop de huidige situatie in de binnenvaart. Nederland heeft met België in deze bijeenkomst haar zorgen geuit over met name de gevolgen van de huidige overcapaciteit in de droge ladingvaart. Over mogelijke maatregelen is nog niet gesproken.

Belgisch verzoek
Een formeel verzoek van België aan de Commissie om de crisis in de binnenvaart uit te roepen is nog niet uitgegaan omdat nog gewerkt wordt aan de cijfermatige onderbouwing hiervan. Een dergelijk verzoek wordt wel op korte termijn verwacht. Na ontvangst van een formeel verzoek dient de Commissie binnen drie maanden een besluit te nemen.
Minister Schultz ondersteunt het Belgische initiatief. ‘Van de BBU ontvangen informatie over de marktsituatie in het segment droge lading en grotere schepen (meer dan 2.000 ton) heb ik inmiddels aangeleverd aan België. Ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng in het overleg in EU-verband over mogelijke maatregelen, voer ik thans overleg met sectororganisaties BBU, CBRB, Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), verladersorganisatie EVO en de Vereniging van Waterbouwers NWB over de mogelijke aanpak van de crisis op korte termijn. Uitkomsten van de in de afgelopen maanden gevoerde gesprekken van het Transitiecomité Binnenvaart met de banken worden hierin meegenomen.’

De minister informeert de Tweede Kamer direct na het zomerreces opnieuw over de stand van zaken in de binnenvaart, in de verwachting dat het overleg op Europees niveau alsdan tot voldoende conclusies geleid heeft.