Europese Commissie wil cabotage volledig vrijgeven

766

Transport en Logistiek Nederland (TLN) verwerpt het voorstel van de Europese Commissie om de regels voor wegvervoer in Europa te vereenvoudigen door cabotage volledig vrij te geven.

TLN reageert hiermee op een rapport naar aanleiding van ‘leegrijden’. Om leegrijden terug te dringen is de Commissie van mening dat cabotage volledig moet worden Europese Commissie wil hoorzitting over crisis in de binnenvaartvrijgegeven.

Loonverschillen
Cabotage is het binnenlands vervoer door een in het buitenland gevestigde ondernemer. Op dit moment mag een buitenlandse vervoerder in een andere lidstaat niet meer dan drie binnenlandse ritten binnen een week uitvoeren. Volgens TLN is het op dit moment cruciaal dat deze cabotageregel niet verder wordt vrijgegeven omdat de loonverschillen tussen de Lidstaten te groot zijn. ‘Het op dit moment verder liberaliseren van deze regelgeving zou leiden tot zeer ongewenste sociaal economische effecten en verdringing op de arbeidsmarkt. Pas als deze verschillen tussen de EU Lidstaten kleiner zijn geworden, kunnen we pas gaan praten over het verder vrijgeven van cabotage.’

LZV’s
Volgens TLN zijn er voldoende andere maatregelen die de EU kan nemen om vervoer schoner en efficiënter te maken, zoals het openstellen van de grenzen voor de inzet van langere vrachtauto’s, zogenaamde ecocombi’s (LZV’s). (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief