‘Europese Commissie stimuleert sociale dumping wegvervoer’

718

BRUSSEL – De Belgische vakbond BTB vindt de houding van de Europese Commissie inzake de sociale dumping in het wegvervoer totaal onaanvaardbaar. Volgens Frank Moreels, federaal secretaris wegvervoer en logistiek, negeert de Europese Commissie vanuit haar ivoren toren de realiteit.

‘Europese Commissie stimuleert sociale dumping wegvervoer’Onder impuls van voormalig sp.a staatssecretaris John Crombez, bevoegd voor de bestrijding van sociale en fiscale fraude, kwam er een anti-misbruikwet. ‘Die wet laat de sociale inspectie toe eenzijdig de attesten die moeten bewijzen dat buitenlandse werknemers in hun eigen land sociale zekerheidsbijdragen betalen, niet te erkennen. Dit was een belangrijke stap in de strijd tegen de sociale dumping. En nu wil Europa dat deze wet afgeschaft wordt.’

Vrijheid, blijheid

Vanaf het begin liet de Europese Commissie weten dat zij bezwaar had tegen deze wet. De Commissie stelt dat ze in strijd is met Europese regels, en zette de Belgische regering onder druk om de wet te wijzingen. ‘Werknemers die tijdelijk in ons land aan de slag zijn, moeten werken tegen het Belgische minimumloon, arbeidstijden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van het gastland. Sociale zekerheidsbijdragen worden in het thuisland betaald. Dit kon bewezen worden door een ‘A1-attest’ , dat uitgegeven wordt door het land waar zij sociale bijdragen betalen. De Europese regels voorzien dat als de Belgische inspectiediensten fraude vermoeden met zo’n detacheringsbewijs, contact moet opgenomen worden nemen met het land van uitgifte.’

Anti-misbruikwet

Omdat in de praktijk bleek dat er heel vaak géén antwoord kwam op de vragen van de Belgische inspectiediensten, kwam de anti-misbruikwet er: de sociale inspectie kan zonder overleg met het herkomstland zo’n A1-attest verwerpen. ‘Als men weet dat er in Oost-Europa ADR-getuigschriftenbewijzen, en rijbewijzen op de zwarte markt gekocht kunnen worden, dan kan men er van uit gaan dat fraude met A1 attesten ook aan de orde zijn.’

De Europese Commissie gaat nu een stap verder, en daagt de Belgische staat voor het Europees Hof. ‘Volgens het EU-recht, dat het Hof van Justitie in vaste rechtspraak heeft bevestigd, zijn die documenten voor de andere lidstaten bindend zolang zij niet door de lidstaat van afgifte zijn ingetrokken of ongeldig verklaard.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief