Europees Parlement verplicht registratie CO2-uitstoot schepen

729

BRUSSEL – Het Europees Parlement heeft dinsdag een verordening aangenomen die eigenaren van schepen die Europese havens aandoen verplichten om vanaf januari 2018 de CO2 uitstoot van hun schepen bij te houden en hierover verslag te doen. De wetgeving – waar met de Raad informeel overeenstemming over is bereikt – wordt van toepassing op schepen die zwaarder zijn dan 5.000 ton, onafhankelijk van waar ze zijn geregistreerd.

Europees Parlement stelt 26 miljard beschikbaar voor transportnetwerkMet de nieuwe wetgeving wordt een nieuw systeem in het leven geroepen dat CO2-uitstoot door schepen bijhoudt, rapporteert en verifieert. Oorlogsbodems, vissersboten en primitieve houten boten vallen buiten het systeem. ‘Op maritiem transport zijn vaandag de dag nog geen CO2-uitstootbeperkende maatregelen van toepassing’, aldus José Inácio Faria (ALDE, PT) die de wetgeving door het EP heeft geloodst. ‘Met deze verordening is een eerste stap gezet richting beperking van de uitstoot. Als we niets zouden ondernemen, zou de uitstoot in de scheepvaart in 2030 met de helft zijn toegenomen’.

Administratieve lasten

De plannen beogen de administratieve lasten tot een minimum te beperken en de metingen zo accuraat mogelijk te doen plaatsvinden. Rapportage-eisen over brandstofefficiëntie – gemeten in relatie tot het gewicht aan lading – gelden voor alle type schepen. Voor elke categorie gelden echter specifieke regels.

Als een eigenaar een rapport opstelt dat voldoet aan de gestelde verslagleggingscriteria, moet een onafhankelijke expert dit bevestigen. Schepen dienen die bevestiging aan boord te hebben voor controledoeleinden door autoriteiten in de lidstaten, die ook boetes voor overtredingen invoeren.

Achtergrond

De internationale scheepvaart is de enige vorm van transport die nog niet is inbegrepen in de Europese plannen om CO2-uitstoot te verminderen. De sector is goed voor 4% van alle CO2-uitstoot en de verwachting is dat dit in de toekomst zal stijgen.

De tekst wordt binnenkort in stemming gebracht in de Raad van Ministers, waarna de verordening op 1 juli 2015 in werking treedt. (Bron: Europees Parlement)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief