Europa faliekant tegen beperken vrij verkeer van werknemers

436

Het Europees Parlement is het faliekant oneens met Europese leiders die aandringen op beperkingen van het vrije verkeer van werknemers binnen de EU, zo blijkt uit een resolutie die donderdag werd aangenomen. De tijdelijke beperkingen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije die onder meer in België en Nederland golden, liepen op 1 januari 2014 af.

De gezamenlijke resolutie van de EVP, S&D, ALDE, Groenen/EFA en Verenigd Links roept de lidstaten op zich te houden aan de bepalingen in het EU-verdrag over het vrije verkeer van personen en onderstreept nog eens dat het hier om een Europees grondrecht gaat dat voor alle burgers geldt.

Europees Parlement stelt 26 miljard beschikbaar voor transportnetwerkIn strijd
Acties van landen die het recht op vrij verkeer belemmeren moeten achterwege blijven en elk idee om aantallen EU-migranten te maximeren zal op verzet van het EP stuiten omdat dat in strijd is met het Verdrag, zo stelt de resolutie.

Het EP wijst erop dat met de Europese verkiezingen in aantocht, het vrije verkeer van werknemers voor sommige partijen een campagne-onderwerp is geworden en dat dit het risico van toenemend racisme en xenofobie met zich meebrengt. Ook hekelt het EP sommige vooraanstaande politici die onlangs uitspraken deden die het vrije verkeer van werknemers ondermijnen.

Goed voor de economie
In de resolutie wordt verwezen naar een onderzoek van de Europese Commissie waaruit blijkt dat arbeidsmigranten netto bijdragen aan de economieën en begrotingen van de landen waar ze gevestigd zijn.

Ondanks dat slechts 2,8% van alle EU-burgers in een ander EU-land wonen, leveren ze een essentiële bijdrage aan het succes van de interne markt en aan de Europese economie.

Niet discrimineren
Het EP roept de lidstaten op mobiele werknemers uit de EU niet te discrimineren door het recht van vrij verkeer voor werkdoeleinden ten onrechte in verband te brengen met verondersteld misbruik van sociale zekerheidsstelsels.

Van de lidstaten die over overbelasting van sociale zekerheid klagen, heeft niet één het door de Commissie gevraagde bewijs hiervan kunnen leveren. Lidstaten moeten misbruik aanpakken, ongeacht of het daarbij om eigen burgers of burgers van andere lidstaten gaat, zo stelt de resolutie. (Bron: Europees Parlement)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter