Europa onderzoekt doorberekenen externe kosten transport

2322
De Europese Commissie (DG RTD) heeft CE Delft ook gevraagd een voorstel te ontwikkelen voor een prijsvraag op het gebied van de inzet van biobrandstoffen in zeeschepen. (Foto Europese Commissie)

DELFT Onderzoeksinstituut CE Delft gaat in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doen in welke mate de Europese lidstaten de infrastructuur- en externe kosten van transport hebben verrekend in hun belastingen en heffingen. Naast de EU-lidstaten worden ook andere westerse landen (zoals de VS en Japan) meegenomen in het onderzoek.

Volgens CE Delft moet het onderzoek antwoord geven op vragen als ‘wordt het transport in landen efficiënt belast?’ en ‘betalen verkeersdeelnemers genoeg voor hun transport?’. In het onderzoek kijkt CE Delft naar alle vormen van transport zoals weg, spoor, binnenvaart, luchtvaart en zeevaart.

Biobrandstoffen zeeschepen
De Europese Commissie (DG RTD) heeft CE Delft ook gevraagd een voorstel te ontwikkelen voor een prijsvraag op het gebied van de inzet van biobrandstoffen in zeeschepen. Bij deze zogenoemde ‘inducement prizes’ van de Europese Commissie wordt met prijsvragen geld verstrekt aan marktpartijen om een oplossing te vinden voor innovatieve uitdagingen. De prijsvraag die CE Delft moet ontwikkelen heeft als doel om innovatie op het vlak van hernieuwbare brandstoffen in de zeevaart te stimuleren. CE Delft is hierbij verantwoordelijk voor het vaststellen van de criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de prijs. Het gaat hierbij onder meer om het type schepen en biobrandstoffen, en de criteria die gebruikt gaan worden om de winnaar te bepalen.