Aanpak uitbuiting en verdringing van vrachtwagenchauffeurs

627

BRUSSEL – Eurocommissaris Bulc heeft woensdag tegenover een groep van gelijkgezinde Europarlementariërs onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong hoge verwachtingen gewekt met betrekking tot haar plannen om uitbuiting en verdringing van vrachtwagenchauffeurs aan te pakken. Bulc stelde dat ze mogelijk al binnen enkele weken met voorstellen komt.

calais3‘Bulc stond welwillend tegenover onze voorstellen om de Europese wetgeving inzake cabotage, en die tegen brievenbusmaatschappijen aan te scherpen’, schrijft De Jong. ‘Daarnaast wil ze de samenwerking tussen inspectiediensten in Europa versterken door een van de bestaande Agentschappen op dit gebied nieuwe taken te geven. Ook zoekt ze naar een oplossing om handhaving van het minimumloon, ook bij cabotageritten, zonder overbodige administratieve formaliteiten mogelijk te maken. Haar toezeggingen scheppen vertrouwen, maar natuurlijk tellen uiteindelijk haar concrete daden.’

Wantoestanden

Enkele jaren geleden nam De Jong het initiatief voor de oprichting van een netwerk van gelijkgezinde Europarlementariërs uit alle grote politieke fracties in het EP om toenmalig Eurocommissaris Kallas af te houden van zijn voornemen de cabotageregels af te schaffen en daarmee het binnenlands wegvervoer helemaal te liberaliseren. ‘Uiteindelijk hebben we Kallas ervan weten te overtuigen dat hij eerst maar eens de bestaande wantoestanden in het wegvervoer moest aanpakken. Zijn opvolger, Bulc, zet die lijn voort. Ze kent de gevallen van uitbuiting en verdringing en zal de resultaten van de eerder door de SP gehouden enquête onder Nederlandse vrachtwagenchauffeurs gebruiken om beter inzicht te krijgen in de concrete problemen waar de chauffeurs mee te maken krijgen.’

Drie keer per week

In het kader van REFIT (de herijking van bestaande Europese wetgeving door de Europese Commissie) staat ook de cabotagerichtlijn op de agenda. Bulc stelde dat ze mogelijk al binnen enkele weken met voorstellen komt, waarbij ze de vandaag voorgelegde lijst met suggesties voor verduidelijking en aanscherping van de cabotageregels uitvoerig zal betrekken. ‘In dat geval wordt het mogelijk het aantal cabotageritten te beperken tot 3 per week, en 10 per maand. Ook moet er sprake zijn van één laad- en één bestelpunt, en moet de vrachtwagen na de cabotageritten weer terug naar het land van vestiging van het bedrijf, voordat er opnieuw cabotageritten mogen worden uitgevoerd. Als ze deze en andere voorstellen overneemt, wordt misbruik van de cabotageregels een stuk moeilijker´. Daarnaast meldde de Eurocommissaris dat zij in juni een bijeenkomst organiseert, samen met de sociale partners, over de sociale aspecten van het wegvervoer en in 2016 met een heel pakket aan maatregelen gaat komen.’ (Bron: Dennis de Jong)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief