‘Europa weigert uitbuiting en verdringing aan te pakken’

511

Het Europees Parlement heeft vandaag het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong stemde tegen.

‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de Europa: ‘Meer en betere controles tegen uitbuiting werknemerscontroles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

‘Maas in de wet’
De detacheringsrichtlijn regelt de rechtspositie van werknemers die in een andere lidstaat gedetacheerd worden. ‘In het algemeen geldt dan de regel: gelijk loon voor gelijk werk, maar dat geldt niet voor pensioen en sociale verzekeringen. Zo kun je als Nederlandse bouwbedrijf een dochteronderneming in Roemenië openen en vervolgens Roemeense werknemers detacheren in Nederland. Die zijn per definitie goedkoper vanwege de lagere pensioenen en sociale voorzieningen in Roemenië. Het Europees Parlement laat deze maas in de wet gewoon bestaan. De SP wil dan ook dat na de Europese verkiezingen zo snel mogelijk een debat komt over de basisregels bij detachering en niet alleen, zoals nu, over de handhaving.’

Voorstellen sneuvelen
De Jong was vanuit de Interne Marktcommissie van het Europarlement nauw betrokken bij het voorstel. Daarbij had hij aanvankelijk succes met voorstellen om de controles flink op te voeren en zo werknemers en kleine bedrijven die niet willen meewerken aan louche praktijken beter te beschermen. Zo kreeg hij onder meer steun voor zijn voorstel om stakingsbreking via de inzet van gedetacheerde werknemers te verbieden. ‘In de onderhandelingen met de Raad van ministers zijn dit soort voorstellen allemaal gesneuveld. Je loopt nu zelfs gevaar dat een land bij intensieve controles beschuldigd wordt van ´disproportionele´ maatregelen die het vrij verkeer van diensten belemmeren. Ik kan dan ook niet begrijpen, waarom minister Asscher zo blij was met dit compromis. Saillant is dat veel van zijn sociaaldemocratische partijgenoten net als ik tegen gestemd hebben. Dit is een zwarte dag voor werknemers en een mooie dag voor internationale bedrijven die door kunnen gaan met uitbuiting en verdringing.’ (Bron: SP)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neemeen abonnement op de nieuwsbrief