Europa steekt recordbedrag van 13,1 miljard in infrastructuur

1088

BRUSSEL – De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om 13,1 miljard euro aan EU-financiering toe te kennen aan 276 vervoersprojecten die zijn geselecteerd in het kader van de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen voor de Connecting Europe Facility (CEF). Deze investering maakt de weg vrij voor extra publieke en private cofinanciering voor een totaal bedrag van 28,8 miljard euro.

Europa onderzoekt mogelijke prijsafspraken containerrederijenDe geselecteerde projecten bevinden zich hoofdzakelijk op het trans-Europees kernnetwerk. Tot de begunstigden behoren vlaggenschipinitiatieven als Rail Baltica, de Brenner Basistunnel, de Seine-Schelde verbinding, de Calandbrug of de vaste verbinding Fehmarn Belt. Er zijn ook initiatieven op kleinere schaal, zoals de grensoverschrijdende projecten tussen Groningen en Bremen, de spoorverbinding IJzeren Rijn, plannen voor de uitrol van LNG of projecten die de Donau beter bevaarbaar maken.

Tien miljoen banen

Violeta Bulc, Europees commissaris voor vervoer: ‘Het verheugt mij ten zeerste vandaag het grootste investeringsplan op het gebied van vervoer uit de geschiedenis van de EU te mogen aankondigen. Zowel de burgers als het bedrijfsleven zullen baat hebben bij de projecten die wij hebben geselecteerd. Ze zorgen er immers voor dat de infrastructuur wordt verbeterd, knelpunten worden weggewerkt en duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen worden aangemoedigd. Deze ongeziene investering levert een belangrijke bijdrage tot de agenda van de Commissie op het vlak van groei en werkgelegenheid. De verwezenlijking van het trans-Europees vervoersnetwerk kan tot 10 miljoen jobs opleveren en het Europese BBP tegen 2030 met 1,8 % doen toenemen’.

700 voorstellen

De oproepen tot het indienen van voorstellen voor de CEF dateren van september 2014. In totaal zijn er meer dan 700 voorstellen ingediend, drie keer zoveel als het aantal subsidiabele projecten. Hierdoor kon de Commissie de projecten selecteren met de grootste Europese toegevoegde waarde en tegelijk zorgen voor een evenwichtige spreiding, zowel geografisch als tussen de verschillende vervoerswijzen. Bijna 4,8 miljard euro werd gereserveerd voor de lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds. Voorts werd ook nagegaan of de voorstellen een bijdrage leverden tot andere prioritaire acties van de Commissie, zoals de energie-unie of de digitale eengemaakte markt.
Het door de EU verleende subsidiepercentage varieert, naargelang het type project, tussen 20% en 85%. (Bron: Europa)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief