Europa pakt illegale afvaltransporten aan

587

De Europese Commissie heeft maatregelen aangekondigd tegen illegale afvaltransporten, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De Commissie heeft strengere regels voor nationale controles van afvaltransporten voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over een gelijkwaardig niveau van controles beschikken.

Ongeveer 25% van de afvaltransporten van Europa naar ontwikkelingslanden in Afrika en Azië is vermoedelijk in strijd met internationale regelgeving. Dat afval wordt na aankomst vaak gestort of verkeerd verwerkt, wat tot grote negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu leidt.

Europa pakt illegale afvaltransporten aanMilieucommissaris Janez Potočnik zei: ‘Het is tijd voor strengere controles in alle lidstaten. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat malafide exporteurs het systeem niet langer kunnen uitbuiten. Het voorstel dat vandaag gepresenteerd is, zal bijdragen aan het terugdringen van wanbeheer van afvalstoffen, aan de juiste behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en het hergebruik van kostbare hulpbronnen.’

Port hoppen
Hoewel sommige lidstaten over grondige, goed functionerende controlesystemen beschikken die zich ofwel op illegale afvaltransporten in havens richten of op de locaties van afvalproducenten en –inzamelaars, zijn andere lidstaten minder vergevorderd. Dit leidt ertoe dat exporteurs van illegaal afval hun afval naar de lidstaten met de meest soepele controles verzenden (port hopping).

Controles
Het huidige initiatief stelt regelmatige, op risico’s gebaseerde controles voor, sterkere samenwerking tussen autoriteiten en betere opleiding van inspecteurs. Dit zal de autoriteiten helpen om zich op de routes, tijden en voertuigen te concentreren die het vaakst bij illegale transporten betrokken zijn. De verhoogde aandacht voor inzamelpunten en opslaglocaties betekent dat controles in een eerder stadium kunnen plaatsvinden. Door de illegale export van afvalstoffen in een vroeg stadium te verhinderen, vermindert de druk op de traditionele punten van vertrek. De planning van controles zal de autoriteiten bovendien beter in staat stellen, hun vermogen tot het uitvoeren van doeltreffende controles te verbeteren.

Bewijs
Controles ter plaatse – een kernelement van het voorstel – zullen het mogelijk maken om bewijs over de wettigheid van een transport direct van de daarvoor verantwoordelijke persoon te verkrijgen, die dan kan aantonen dat de getransporteerde Europese Commissie presenteert maatregelen goederenvervoerafvalstoffen voor milieuhygiënisch verantwoord beheer in een derde land bestemd zijn.
Doeltreffende controles leveren zowel de lidstaten als de industrie besparingen en directe economische voordelen op, doordat schoonmaak- en terughaalkosten worden vermeden. Bovendien kunnen controles voorkomen dat waardevolle, in afvalstoffen voorkomende grondstoffen (bijvoorbeeld waardevolle metalen als kobalt en indium in elektronisch afval) verloren gaan. Deze stoffen kunnen dan worden gerecycled en weer op de markt worden gebracht. Dit zal uiteindelijk tot geoptimaliseerde afvalverwerkingsprocessen, betere sorteer- en recyclingtechnieken en betere toegang tot hoogwaardige grondstoffen leiden.

twitter