‘Akte van Mannheim staat geen tol op de Rijn en zijrivieren toe’

1208

BRUSSEL – De Herziene Rijnvaartakte, het verdrag dat het gebruik door de binnenvaart van de Rijn regelt, voorziet niet in de mogelijkheid tot instelling van een tol, belasting, recht of heffing. Dat antwoordt Transportcommissaris Bulc van de Europese Commissie op schriftelijke vragen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) over plannen van de Duitse regering voor tol op Duitse waterwegen.

bulc2‘Ik heb de Europese Commissie vragen gesteld over mogelijke tolheffing op de Duitse vaarwegen omdat de Duitse Bondsregering op vragen van de Groenen in de Bondsdag had gesuggereerd, dat te overwegen’, schrijft Van Dalen. ‘De binnenvaart verkeert in zwaar weer, en tol betalen kan de doodsteek betekenen voor menig binnenvaartondernemer. Dus wilde ik precies weten, of en hoe de Europese Commissie dit belangrijke onderwerp volgt. En dan met name op de Rijn, voor Duitsland én Nederland de belangrijkste vaarweg in Europa.’

In haar beantwoording benadrukt de Commissaris dat eventuele tolheffingen in overeenstemming moeten zijn met het EU-recht, en met name het non-discriminatiebeginsel. ‘Die uitspraak is in z’n algemeenheid belangrijk, vooral nu met het oog op het lopende debat over tolheffing voor gebruik van de weg.’

Relatie in balans

Van Dalen vindt de antwoorden van mevrouw Bulc opmerkelijk. ‘Belangrijk is dat de Transportcommissaris nu openbaar de essentiële rol erkent die de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart (CCR) in de binnenvaart speelt. De CCR is de organisatie die de Herziene Rijnvaartakte uitvoert. De Commissaris stelt: tolheffingen op de vaarwegen moeten in overeenstemming zijn met de Herziene Rijnvaartakte. Dit toont aan dat de relatie EU – Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart nu in balans is: dat is wel anders geweest. Vele jaren deed de Europese Commissie er alles aan, de invloed van de CCR waar mogelijk te beperken. Die periode ligt nu kennelijk definitief achter ons; gelukkig.’

Met deze beantwoording op de vragen van Van Dalen zal er van eventuele plannen voor tolheffing op de Duitse vaarwegen niets terecht komen. Desgevraagd antwoordt de Europese Commissie overigens,  niet op de hoogte te zijn van eventuele dergelijke plannen van de Duitse regering.

Aktewateren

Overigens gaat de Herziene Rijnvaartakte over de zogenaamde Aktewateren. Dat zijn de Rijn en de zijrivieren, met name de Neckar en, voor een deel, de Main. Het zou dus wel kunnen dat er tol wordt geheven op Duitse vaarwegen die geen directe verbinding hebben met de Rijn, zoals de Elbe of de Oder. Maar alleen op de Elbe blijven varen is niet interessant voor de binnenvaart. En je kunt via het Mittellandkanaal ook op de Rijn komen. ‘Kortom, in de praktijk betekenen deze antwoorden, dat de binnenvaart dus niet te maken zal krijgen met tol, want niet op de Rijn varen is praktisch onmogelijk: je komt altijd wel een stuk op de Rijn.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief