EU wil dat scheepseigenaren CO2-uitstoot registreren en rapporteren

846

Eigenaren van grote schepen (meer dan 5.000 bruttonage) die EU-havens aandoen, moeten vanaf 2018 verplicht toezicht houden op, en verslag uitbrengen over de jaarlijkse CO2-uitstoot van deze schepen. Het systeem moet de CO2-uitstoot van de schepen met zo’n 2% verminderen.

Met het wetsvoorstel zet de Europese Commissie een eerste stap om de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart te verminderen. De Commissie heeft ook een mededeling gepubliceerd over haar strategie om deze emissies bij voorkeur op mondiaal niveau terug te dringen.

Confirmiteitsdocument
De scheepseigenaren moeten toezicht houden op en verslag uitbrengen over de hoeveelheid CO2 die grote schepen uitstoten op weg van en naar EU-havens. De eigenaren zullen ook verplicht worden om aanvullende informatie te verstrekken (bijvoorbeeld om de energieefficiëntie van de schepen te bepalen). Aan boord van schepen moet zich een confirmiteitsdocument bevinden dat is afgeleverd door een onafhankelijk verificateur. Dit document zal door de autoriteiten van de lidstaten worden gecontroleerd.
Voorgesteld wordt de regels vanaf 1 januari 2018 te laten ingaan.

EU wil dat scheepseigenaren CO2-uitstoot registreren en rapporterenAanzienlijke voordelen
Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat zei: ‘Onze strategie laat duidelijk zien hoe we de uitstoot van maritieme broeikasgassen willen terugdringen. Het EU-monitoringssysteem zal aanzienlijke economische en milieuvoordelen opleveren voor de scheepvaartsector door de transparantie over de uitstoot te bevorderen en scheepseigenaren te stimuleren om hun uitstoot terug te dringen. Dit initiatief is volledig in lijn met de laatste voorstellen voor mondiale normen voor brandstofefficiëntie en marktgebaseerde maatregelen die door de Internationale Maritieme Organisatie worden besproken. Een aangescherpte monitoring, rapportage en controle van de uitstoot is een noodzakelijke voorwaarde voor onderbouwde Europese en wereldwijde debatten over reductiedoelstellingen voor de sector.’

Belangrijke bijdrage
Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor mobiliteit en vervoer, zei hierover: ‘We erkennen dat de scheepvaart een bijdrage moet leveren aan de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Bij voorkeur worden maatregelen op mondiaal niveau genomen, Kallas overstag: ‘Huidige cabotageregels zijn er niet voor niks’aangezien dergelijke maatregelen ecologisch en economisch het grootste effect opleveren. Voor een mondiale sector zoals het maritiem vervoer kan dit het beste gerealiseerd worden binnen de Internationale Maritieme Organisatie. Op basis van het beleidsvoorstel zal de EU, samen met haar mondiale partners, de inspanningen voortzetten om tot een alomvattende internationale oplossing te komen. Het voorstel vormt een belangrijke bijdrage aan de inspanningen van de Internationale Maritieme Organisatie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de brandstofefficiëntie van schepen te bevorderen. Hierbij wordt een reeks instrumenten ingezet, waaronder technische en marktgebaseerde maatregelen.’

Mondiaal systeem
Het Europese systeem vormt een belangrijke bouwsteen voor een mondiaal systeem. De voorgestelde regels zijn bedoeld om de gefaseerde ontwikkeling van energie-efficiënte normen voor bestaande schepen te bevorderen, zoals voorgesteld door de Verenigde Staten en ondersteund door andere leden van de Internationale Maritieme Organisatie. De EU-regels zullen aan de mondiale normen aangepast worden als er een mondiaal systeem wordt ontwikkeld.

Verminderde uitstoot en kosten
Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat het voorgestelde systeem voor monitoring, rapportage en controle (MRV) de CO2-uitstoot tijdens scheepvaarten naar verwachting met 2% zal verminderen in vergelijking met een ‘business as usual’-situatie. Het systeem kan ook de netto-kosten voor eigenaren verminderen met € 1,2 miljard euro per jaar in 2030.
Daarnaast zal het systeem nuttige informatie geven over de werking van individuele schepen, de bijbehorende operationele kosten en de potentiële wederverkoopwaarde. De scheepseigenaren zullen hiervan profiteren doordat ze beter toegerust zijn om belangrijke beslissingen te nemen op het gebied van grote investeringen en het verkrijgen van de daarvoor begunstigde financiering.

Volgende stappen
Het voorstel zal nu door het Europese Parlement en de Raad worden bestudeerd. Pas na goedkeuring door het Europese Parlement en de Raad wordt het voorstel wet.

Meer nieuws over zeevaart:
DB Schenker werkt samen in Abu Dhabi
500 kilo cocaïne in container
Maersk betaalt retrofit gecharterde containerschepen
Zusterschepen MOL Comfort uit de vaart
DP World viert uitbreiding Jebel Ali met komst MSC La Spezia