EU-steun modernisering Albertkanaal

795

albertkanaalDe Europese Unie cofinanciert een project voor het verhogen van een aantal bruggen over het Albertkanaal. Doel is om deze belangrijke waterweg in Vlaanderen bevaarbaar te maken voor grotere binnenvaartschepen. Het project, dat ook voorziet in de verbreding van een deel van het kanaal, wordt ondersteund met een bijdrage van ruim 3 miljoen euro uit het TEN-T-programma. Dit maakt deel uit van een bredere reeks verbeteringen aan het Albertkanaal om uitbreiding van het containervervoer mogelijk te maken.

De verhoging van de bruggen, die eind 2014 zijn afgerond, vormt volgens de Europese Unie een belangrijke stap in de verbetering van het Albertkanaal. ‘Daardoor kan het kanaal de komende jaren meer schepen aan en meer bijdragen aan de overgang naar minder vervuilende vervoermiddelen. Bovendien wordt het kanaal door de verbreding tussen Wijnegem en Antwerpen in zijn geheel bevaarbaar voor klasse VI-schepen, schepen tot 280 meter lengte en bijna 35 meter breed, van Antwerpen tot Luik.’

De Europese Commissie heeft besloten deze werkzaamheden te financieren in het kader van de jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van TEN T 2011 om deze belangrijke infrastructuur te verbeteren met het oog op de verwachte toename van het containervervoer.
Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen met  een vervoerscapaciteit van ongeveer 40 miljoen ton, vooral in de vorm van containervervoer. Het kanaal verbindt de steden Antwerpen en Luik en de rivieren Schelde en Maas.