ETF wil Port package voor havenwerkers van tafel

819

Havenwerkers gaan wellicht 4 april in Brussel demonstreren tegen de Port package. De bonden, aangesloten bij de European Transportworkers Federation (ETF) vinden dat de concept regelgeving in zijn geheel van tafel moet. ‘Daarmee zijn alle risico’s voor havenwerkers in één keer weg, maar ook de risico’s die ontstaan in de havendienstverlening (veiligheid, de arbeidsvoorwaarden van degenen die er werken).’

Europa bereidt regelgeving voor om de arbeidsmarkt open te breken voor allerlei vormen van dienstverlening in de Europese havens, zoals de sleepdiensten, het loodswezen en de roeiers. Havenwerkers in Europa haalden opgelucht adem toen havenwerk in de voorstellen werd uitgezonderd. Toch blijkt volgens de bonden de nieuwe regelgeving nog steeds een bedreiging voor havenwerkers.

Uitzondering schrappen
De regelgeving is in concept zo geformuleerd dat er vrijheid komt om allerlei diensten aan te bieden in de haven, met uitzondering van diensten op het gebied van cargo handling. ETF wil Port package voor havenwerkers van tafelDit brengt volgens de bonden het risico met zich mee dat die uitzondering op een achternamiddag in de toekomst geschrapt wordt. ‘Het monster kan any time tot leven gewekt worden. Door de havenwerkers en hun collega’s in de havendienstverlening te verdelen, hopen de breinen achter deze regelgeving later te kunnen heersen.’

Jan-en-alleman
De regelgeving is in concept zo geformuleerd dat (misschien) niet alle havenwerk is uitgezonderd. ‘Men spreekt in de definitie van havenwerk wel van processing van lading, maar lashing wordt bijvoorbeeld niet expliciet genoemd. Als dit zo blijft, kunnen er later mensen opstaan die menen dat jan-en-alleman in de Europese havens mag gaan sjorren, erkend of niet erkend. Sjorwerk is immers niet uitgezonderd als het gaat om vrijgeven.’

‘Wat voor sjorren geldt, geldt sowieso voor het werken in warehouses. Met name de Belgen zijn ook daarover bezorgd; hun Wet Majoor zou op gespannen voet komen te staan met de Europese regels als werken in warehouses geen havenwerk meer heet en door niet-erkende krachten gedaan zou moeten kunnen worden.’

Een ander probleem is volgens de bonden dat in de concept regelgeving het woord vessels wordt gebruikt om havenwerk te definiëren. ‘De vraag is of binnenvaartschepen daarmee buiten het havenwerk gaan vallen. Ook hier is de formulering dus niet volledig duidelijk en dit kan gevolgen hebben voor de toekomst.’

Procedure
ETF heeft gelobbyd om te voorkómen dat de regelgeving in stemming komt bij het Europees Parlement. Dat kan bereikt worden, als de parlementscommissie TRAN de concept-teksten afwijst. Die commissie komt op 18 maart bij elkaar. Mocht de lobby niet leiden tot het afwijzen van de regelgeving, dan kan de regelgeving reeds in april, dus vóór de verkiezingen, ter stemming worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Of het komt in dit najaar in het Europees Parlement, dan in een nieuwe samenstelling, aan de orde. ‘Kortom: het is op dit moment nauwelijks in te schatten hoe dat gaat verlopen en welke uitkomst we kunnen verwachten.’

Dockers afterparty
Als blijkt dat die Commissie TRAN de regelgeving laat doorgaan naar het parlement, dan vinden de bonden dat ze wel moeten laten weten hoe havenwerkers en hun bonden denken over de nieuwe regelgeving. ‘Om hierover een (eerste) signaal af te geven, zal de algemene demonstratie van 4 april (voor een sociaal Europa) worden aangegrepen. Nadere berichtgeving volgt, maar het zou zomaar kunnen dat de havenwerkers wordt gevraagd om op die dag nog ergens even apart te verzamelen om specifiek aandacht te vragen voor die nutteloze en waardeloze nieuwe regels. Dan hebben we een dockers afterparty, zogezegd. Dat is vooral van belang voor alle buitenlandse collega’s.’ (Bron: FNV Havens/Foto: ETF))

Volg TotaalTrans op Twitter