Ernstige verkeershinder A58 Kreekrakbruggen

764

Vanaf zaterdag 1 november 2014 moeten weggebruikers rekening houden met ernstige verkeershinder op de A58 bij de Kreekrakbruggen tussen de aansluiting Rilland en knooppunt Markiezaat. Brug zuid is van 1 november tot en met 18 december afgesloten. Verkeer wordt in beide richtingen over brug noord geleid. Er is per rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar.

Informatieavond renovatie KreekrakbruggenZaterdagavond 31 oktober om 20.00 uur starten de voorbereidingen, waarbij verkeer uit de richting Bergen op Zoom over de N289 wordt omgeleid.

Eén rijstrook

Begin september startte Rijkswaterstaat met de renovatie van de Kreekrakbruggen. Tot nu toe leverde dit weinig verkeershinder op, omdat in beide rijrichtingen twee rijstroken beschikbaar bleven. Van 1 november tot 18 december is in beide rijrichtingen nog maar één rijstrook beschikbaar.

De provinciale weg N289 wordt ingezet als alternatieve route. Op tekstkarren langs de weg wordt de verwachte reistijd over zowel de A58 als de N289 aangegeven. Weggebruikers kunnen op basis hiervan een routekeuze maken. Bij ernstige vertraging worden grootschaliger alternatieve routes ingezet, bijvoorbeeld via de Zeelandbrug of de N57/N59 en de Westerscheldetunnel. Deze routes worden met borden langs de weg aangegeven.

Scheepvaartverkeer

Het scheepvaartverkeer heeft tot 11 november ter hoogte van de Kreekrakbruggen te maken met een doorvaarbreedte van 90 in plaats van 120 meter. Daarna is de vaarweg, vanwege werkzaamheden midden onder de brug, versmald tot 50 meter aan de westzijde en 25 meter aan de oostzijde. In de periode 19 november tot en met 30 november geldt deze versmalling andersom: 25 meter aan de westzijde en 50 meter aan de oostzijde. In de periode van versmalde doorvaart is scheepvaart-begeleiding aanwezig ter hoogte van de Kreekrakbruggen.

Renovatie stalen bruggen

Rijkswaterstaat beheert een groot aantal stalen bruggen die zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een aantal van deze stalen bruggen vertoont vermoeiingsverschijnselen of voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is nu meer en zwaarder verkeer dan tijdens de bouw werd voorzien. Daarom versterkt en renoveert Rijkswaterstaat deze bruggen, waaronder de twee stalen Kreekrakbruggen over het Schelde-Rijnkanaal. Tegelijkertijd wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan de twee betonnen bruggen over het Bathse Spuikanaal. Dankzij deze ingrepen blijven de Kreekrakbruggen minstens dertig jaar een veilige verbinding. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief