Ernstige verkeershinder A12 Galecopperbrug bij Utrecht

935

Vanaf maandag 1 september moeten weggebruikers rekening houden met ernstige verkeershinder op de A12 Galecopperbrug tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten (Utrecht). De extra reistijd kan dan oplopen tot 30 minuten.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op dit deel van de A12 tijdens de spits zo veel mogelijk te mijden door te kiezen voor een ander vervoermiddel of buiten de spits te reizen of rekening te houden met langere reistijden.

Ernstige verkeershinder A12 Galecopperbrug bij UtrechtRenovatie

Eind juli startte Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de renovatie van het wegdek van de Galecopperbrug. De brug is verhoogd en wordt versterkt. Tot nu toe leverde dit weinig verkeershinder op, met name omdat er in de zomer minder verkeer op de weg rijdt. Eind augustus eindigen de schoolvakanties in regio midden, waardoor ook het autoverkeer weer op volle sterkte is. De hinder komt met name door de versmalde en verschoven rijbanen. Deze fase van de renovatie van de Galecopperbrug duurt nog tot eind van dit jaar.

Spitsmijden

Om de filedruk op dit deel van de A12 te verminderen, is 18 augustus gestart met Spitsmijden Galecopperbrug. Deelnemers aan dit project kunnen geld verdienen door het traject van de Galecopperbrug en de omgeving tijdens de spits te mijden. Meer dan 10.000 automobilisten die regelmatig over de Galecopperbrug rijden, hebben zich hiervoor aangemeld.
Rijkswaterstaat roept ook, via onder andere radiospots, andere automobilisten op om de Galecopperbrug zo veel mogelijk te mijden door te kiezen voor een ander vervoermiddel of buiten de spits te reizen.

Live webcams

Om reizigers op de hoogte te houden van de actuele verkeerssituatie, heeft Rijkswaterstaat de website vanAnaarBeter: Galecopperbrug ingericht. Een live webcam laat zien hoe druk het is op de brug en in de omgeving. Ook geven verkeerskundigen op de website wekelijks een inschatting van de te verwachten verkeershinder.

Rijkswaterstaat werkt nog tot eind 2015 aan de renovatie van de Galecopperbrug. De brug is verhoogd en wordt versterkt. Eerst wordt de zuidkant van de brug aangepakt. Volgend jaar werkt Rijkswaterstaat aan de noordkant van de brug. Ook dan zal er gedurende enkele maanden verkeershinder zijn. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief