‘Ernstige problemen bij invoering van het Ballastwaterverdrag’

434

De International Chamber of Shipping (ICS) heeft bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een document ingediend waarin ernstige problemen worden aangekaart die reders voorzien bij de implementatie van het internationale ballastwaterverdrag. ICS heeft tevens suggesties aangereikt waarmee de problemen snel opgelost kunnen worden.

'Ernstige problemen bij invoering Ballastwaterverdrag'Er wordt door de ICS onder meer een vraagteken gezet bij de robuustheid van de testprocedure van ballastwaterbehandelingsystemen. Ook bestaan er zorgen over de wijze waarop het ballastwater bemonsterd en geanalyseerd wordt tijdens havenstaatinspecties wanneer het verdrag in werking is getreden. Tevens vraagt de ICS aandacht voor reders die al een ballastwaterbehandelingssysteem hebben geïnstalleerd. ICS vraagt om een blijvende goedkeuring van deze eerste generatiesystemen gedurende de levensduur van het schip, ook al mochten er kleine afwijkingen van de normen zijn.

In oktober behandelt het IMO-comité ter bescherming van het mariene milieu (MEPC) het document van de ICS.

Het Ballastwaterverdrag

Het internationale Ballastwaterverdrag is gericht op het voorkomen, beperken en uiteindelijk uitbannen van de verplaatsing van schadelijke aquatische organismen en ziektekiemen door de controle en het beheer van het ballastwater en de sedimenten van schepen.

Ballastwater wordt ingenomen om de stress op de romp, de stabiliteit en de trim van een schip te beheersen en compenseert ook voor verminderd gewicht als gevolg van brandstof- en waterverbruik.

Terwijl ballastwater essentieel is voor een veilige en efficiënte moderne scheepvaart kan het transporteren van ballastwater van de ene naar de andere locatie leiden tot ecologische schade aan de omgeving die vaak onomkeerbaar is.

'Ernstige problemen bij invoering Ballastwaterverdrag'Na meer dan 14 jaar van complexe onderhandelingen tussen de IMO-lidstaten, werd het internationaal verdrag voor de controle en het beheer van schepen ballastwater en sedimenten (ballastwaterverdrag) bij consensus aangenomen op 13 februari 2004. Het verdrag zal 12 maanden na ratificatie door 30 lidstaten en 35 procent van het tonnage van de mondiale koopvaardijvloot in werking treden. Het landenquotum is in 2011 gehaald, maar steekt in 2013 nog op ongeveer 31% van het bruto wereldtonnage.
Reders zijn bezorgd of goedgekeurde ballastwaterbehandelingssystemen te allen tijden en onder alle omstandigheden goed functioneren. Er worden vraagtekens gezet bij de robuustheid van de testprocedure die de IMO heeft voorgeschreven. Daarnaast bestaan er zorgen over de wijze waarop havenstaatinspecteurs zullen handhaven en ballastwatermonsters zullen nemen wanneer het verdrag in werking is getreden.
Ook is er in de Verenigde Staten nieuwe regelgeving voor ballastwater in werking getreden. Zowel de Amerikaanse kustwacht als het Environmental Protection Agency stellen hun eigen eisen die helaas op enkele onderdelen tegenstrijdig met elkaar zijn. De Amerikaanse Kustwacht heeft bovendien nog aan geen enkel ballastwaterbehandelingssysteem een definitieve goedkeuring verleend. Dit geeft onzekerheid voor reders die in de Amerikaanse wateren opereren en aan de Amerikaanse ballastwatereisen dienen te voldoen door een balllastwaterbehandelingssyteem aan boord te installeren. (Bron: KVNR/Foto: Noordzeeloket)

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief