‘Ernstige hinder door FNV-acties DB Schenker Rail’

706

Vakbond FNV voert op dit moment actie om hun eisen met betrekking tot een nieuw af te sluiten cao voor de medewerkers van DB Schenker Rail in Nederland kracht bij te zetten. Het treinverkeer ondervindt hiervan volgens DB Schenker Rail ernstige hinder.

Vrijdag liepen de onderhandelingen voor een nieuwe cao vast. ‘DB Schenker heeft maandag ons ultimatum laten verlopen om de werknemers tegemoet te komen en ze een fatsoenlijke loonsverhoging te bieden en werkzekerheid. De staking betekent dat het goederenvervoer over het spoor stil zal komen te liggen vanuit de havens naar elders in het land en naar het achterland van Europa.’

Ernstige hinder door FNV-acties DB Schenker RailWerknemers van DB Schenker, goederenvervoerder over spoor, zijn sinds maandagavond in staking voor werk- en inkomenszekerheid. De staking die begon in de Rotterdamse Haven breidt zich langzaam uit naar Amsterdam, Zeeland en Limburg. Dinsdagavond 21.30 uur sloot ook Amsterdam Westhaven zich bij de staking aan en in de loop van woensdag ook Sittard/Geleen (DSM). DB Schenker verzorgt een groot deel van het externe transport per trein voor bedrijven in de Rijnmond, Zeeuws Vlaanderen, DSM, Akzo en Tata Steel. Ze leveren vooral grondstoffen aan en voeren in een enkel geval ook afvalstoffen af. Daarnaast rijden er de nodige container- en kolen/erts treinen met een locomotief van DB Schenker ervoor.

Financiële uitdaging
De economische omstandigheden waar DB Schenker Rail sinds het laatste kwartaal van 2011 mee te maken heeft, alsmede de onzekere vooruitzichten voor 2013 en de daarop volgende jaren, brengt volgens de vervoerder een grote financiële uitdaging met zich mee op de weg om het beste railtransportbedrijf van Europa te worden. ‘DB Schenker blijft ondanks de beperkte financiële mogelijkheden investeren in de toekomst van het bedrijf en de ontwikkeling van haar medewerkers op het gebied van veiligheid, vakmanschap en duurzame inzetbaarheid voor een stabiele toekomst van de organisatie en haar medewerkers.’

Recordwinst
Volgens bestuurder Jacqueline Lohle van FNV Bondgenoten boekte DB Schenker echter een recordwinst van 2,7 miljard euro. ‘De vakbonden in Duitsland hebben in maart een loonsverhoging van zes procent voor 18 maanden afgesproken en € 500,- eenmalig. De managers in Nederland hebben het afgelopen jaar een enorm Ernstige hinder door FNV-acties DB Schenker Railbedrag aan bonussen mogen verdelen onder elkaar. Geld speelt dus blijkbaar geen rol bij DB Schenker. Toch kwam de werkgever de werknemers onvoldoende tegemoet in hun eisen. DB Schenker biedt twee procent loonsverhoging voor een cao met een looptijd van twee jaar, geen behoud van werkgelegenheid, geen verhoging van de onregelmatigheidsvergoeding en een reiskostenvergoeding van € 0,32 voor dienstkilometers.’
Bieden en vragen
DB Schenker biedt zijn medewerkers een loonsverhoging aan met ingang van 1 april 2013 van 1,75% bij een looptijd van de cao van 12 maanden. ‘Dit substantiële loonbod gaat hand in hand met de voorwaarde van de verbetering van het roosterproces. DB Schenker heeft daarbij de intentie uitgesproken dat zij gedurende de looptijd van de cao gedwongen ontslagen wil voorkomen.’

De leden van FNV Bondgenoten die werken bij DB Schenker willen 2,5 procent loonsverhoging voor de looptijd van één jaar, behoud van werkgelegenheid tot 2020, een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag van tien procent en een reiskostenvergoeding van € 0,36 voor dienstkilometers.