Verhuizers ondertekenen Code Verantwoord Marktgedrag

599

ZOETERMEER – Tijdens het 50-jarig jubileumcongres van de (branche) Organisatie van Erkende Verhuizers (OEV) heeft scheidend voorzitter Jos Bakker de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend. De verhuissector is de 4e bedrijfstak in de facilitaire dienstverlening die zich aansluit bij de code.

imageDe Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief zijn met de code, omdat de verhuizers de overtuiging hebben dat deze een duurzaam positief effect kan hebben op de hele sector. Dit wordt gesteund door de ervaringen in de schoonmaaksector. Anderhalf jaar geleden is de organisatie gestart met onderzoek naar de haalbaarheid, nu gevolgd door ondertekening.

Bakker: “Aanleiding was de toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit die uiteindelijk schadelijk is voor alle partijen in de verhuisbranche. De code is geen quick win, maar een procesaanpak die begint bij jezelf. De verhuisbranche verankert daarom de naleving van de code in haar branchekeurmerk. De ondertekening is voor de branche zeker geen eindpunt, maar de start van een intensief proces om samen met de ketenpartners te komen tot verantwoord gedrag in de hele keten.”

De kern van de code is: fatsoenlijk zaken doen. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Daarmee geeft de code een impuls aan de verbetering van de uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze geeft aan wat gewenst marktgedrag is en biedt marktpartijen een concrete leidraad hoe te handelen om zowel een goede sociale als zakelijke opbrengst te realiseren.