Eigen website voor Stuurgroep Eensgezinde Grote Rijnvloot (EGR)

608

De Stuurgroep Eensgezinde Grote Rijnvloot (EGR) heeft sinds kort een eigen website. Op de site vertellen Leo Nouwen, Maurits Langendam en Paul van Utrecht van de Stuurgroep wat de huidige stand van zaken is.

Eigen website voor Stuurgroep Eensgezinde Grote Rijnvloot‘Wij zijn in december 2012 als Stuurgroep geïnstalleerd om de problemen in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken met mogelijkheden om de huidige problematiek een halt toe te roepen. Als eerste zijn er gesprekken gevoerd met een groot aantal binnenvaartondernemers. Al snel werd duidelijk dat het probleem groter en breder was. Om hiervoor een oplossing te vinden moest het ook breder aangepakt worden. We hebben mensen uit verschillende staturen benaderd welke in verschillende vormen te maken of affiniteit hebben met de binnenvaart. Hieruit is het Droge Lading Comité (DLC) ontstaan.’

Plannen uitwerken
‘Er is in de afgelopen tijd veel besproken met alle betrokken partijen. Denk daarbij niet alleen aan binnenvaartondernemers maar ook aan banken, accountants, wetenschappers, bevrachters en politici. Vanuit deze besprekingen het Congres van 14 september georganiseerd. Dit was een opbouwend samenzijn waarbij serieus en kritisch gekeken werd naar oplossingen. Na het congres heeft het DLC de binnenvaartondernemer gevraagd om te stemmen of zij de getoonde plannen verder uit moeten werken. De reacties waren zeer positief te noemen daar er al meer dan 230 binnevaartondernemers hun stem hebben laten horen en bijna unaniem hebben besloten dat het DLC zijn plannen verder uit moet werken.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter