Eigen vervoerder met mest mag grens België passeren

593

belgischevlagDe Vlaamse overheid heeft het Nederlandse eigen vervoerders mogelijk gemaakt meststoffen grensoverschrijdend te vervoeren.

Vóór deze datum mocht dit vervoer alleen worden uitgevoerd door producerende bedrijven met een communautaire vergunning (eurovergunning) en waren bedrijven die meststoffen in België hadden aangekocht gedwongen om voor dit transport een beroepsvervoerder in te schakelen. Hierdoor werd het transport vaak te duur, omdat voor het vervoer van meststoffen vaak speciale voertuigen moeten worden gebruikt die alleen voor dit doel bruikbaar zijn. Het wrange was dat de Nederlandse eigen vervoerders vaak zelf al de beschikking hadden over zulke voertuigen.

Bron: EVO