Eerste vrachtauto op gas voor MCS terminal in Leeuwarden.

936

Eerste vrachtauto op gas voor MCS terminal in Leeuwarden.De MCS terminal in Leeuwarden heeft onlangs de eerste vrachtauto op gas in gebruik genomen. Hiermee wil de terminal, mede op initiatief van Friesland Campina, de logistieke stromen binnen de gemeente Leeuwarden verduurzamen.

MCS vervoert containers van en naar haar terminals door gebruik te maken van de binnenvaart. Vorig jaar begon MCS met een proef met het rijden op gas op de terminal in Leeuwarden. Er is gekeken naar de voor- en nadelen van het rijden op gas met een vrachtauto. Naar aanleiding van deze proef is besloten om een vrachtauto op gas aan te schaffen, omdat dit prima aansluit op het beleid van duurzaamheid binnen MCS. Dit wordt door de gemeente Leeuwarden ondersteund, doordat zij MCS hiervoor een subsidie hebben verstrekt. Het rijden op gas sluit ook aan bij het beleid met betrekking tot duurzaamheid van Friesland Campina.

De core business van MCS is het containervervoer via de binnenvaart. Met terminals in Westerbroek, Meppel en Leeuwarden wordt Noord-Nederland bediend. Met schepen van 156 teu worden de containers van en naar Rotterdam vervoerd. De medewerkers plannen het traject, zorgen dat het wegtransport klaar staat  als de containers arriveren in de haven en maken afspraken over laad- en lostijden. De gehele afhandeling van het transport wordt door MCS geregeld.

Meer nieuws over wegvervoer:
Wegvervoer krimpt in 2013, in 2014 lichte groei
Asscher wil praten over ‘onbetaalbare’ vorstverletregeling
Bruggen over Twentekanaal hebben te weinig draagkracht
Minister onderzoekt uitbreiding controles op cabotage wegvervoer
Brede overeenstemming over Europese aanpak misstanden wegvervoer

twitter