Eerste Vlaamse LZV’s op weg

404

BRUSSEL – Vanaf vandaag rijden in Vlaanderen de eerste Langere en Zwaardere Vrachtwagens in het kader van een proefproject. Met dit proefproject wil de Vlaamse overheid onderzoeken welke voor- en nadelen het inzetten van dergelijke vrachtwagens heeft op de verkeersveiligheid, de mobiliteit en het milieu.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningTwee jaar lang maken deze vrachtwagens ritten uitvoeren om een speciale beoordelingscommissie toe te laten daarna een grondige evaluatie te kunnen maken.

Impact op verkeersveiligheid

Eén van de belangrijkste criteria voor de evaluatie van dit proefproject is de impact van deze LZV’s op de verkeersveiligheid. Gezien het om grotere voertuigen gaat, hebben deze meer ruimte nodig om een bocht en rotonde te nemen. Om die reden werden er ook beperkingen opgelegd aan de trajecten die deze vrachtwagens mogen rijden. Zo wordt er rekening gehouden met het aantal kruispunten, de afscherming van zachte weggebruikers, de aanwezigheid van gevaarlijke punten. Daarnaast werden er ook onder andere voor de remmen en het vermogen van de vrachtwagen en de opleiding van de chauffeurs criteria opgelegd.

De LZV’s rijden al enkele jaren in Zweden, Denemarken en Nederland. In die landen werden geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid vastgesteld. Vlaanderen heeft echter, in vergelijking met de landen waar de LZV’s reeds worden gebruikt, een zeer specifieke ruimtelijke ordening en een zeer dicht wegennet. Daarom wordt het gebruik van LZV’s in Vlaanderen nu nog niet toegelaten.

Zes trajecten

Via een oproep midden 2014 zocht de Vlaamse overheid transportbedrijven die aan deze test wilden meewerken. Van alle ingediende voorstellen voldeden zes trajecten met bijhorende voertuigen aan de vooropgestelde criteria. Na het indienen van de nodige bewijsdocumenten en het uitvoeren van de nodige testen kan er voor deze trajecten een vergunning worden afgeleverd om met de voorgestelde LZV’s goederen te vervoeren.
Vandaag wordt de eerste vergunning uitgereikt aan Ninatrans uit Leuven. Dit transportbedrijf mag nu voor de duur van het proefproject met LZV’s het traject tussen hun bedrijf in Leuven en de haven van Antwerpen afleggen.

Minder ritten

Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) zijn, zoals de naam aangeeft, langer en zwaarder dan een gewone vrachtwagen. Een LZV heeft een lengte van 25m25, een maximaal gewicht van 60 ton en twee scharnierpunten. Bij een gewone vrachtwagen is dat 18m75, 44 ton en één scharnierpunt.

Vanwege het grotere laadvermogen kunnen deze voertuigen met minder ritten eenzelfde hoeveelheid goederen vervoeren. Zo kunnen twee LZV’s dezelfde lading vervoeren als drie gewone vrachtwagens. Minder ritten betekenen ook een daling van het aantal afgelegde kilometers, met gunstige gevolgen voor milieu, minder drukke wegen en minder ongevallen.

Tot juni 2016

Het proefproject duurt tot juni 2016 maar kan met twee jaar worden verlengd. Gedurende deze periode zal een speciale beoordelingscommissie onder andere de effecten op het milieu, de mobiliteit en de verkeersveiligheid nagaan. (Bron: Agentschap Wegen en Verkeer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief