Eerste subsidie schonere binnenvaart voor ms Fixut Maris

919

De eerste schippers die zich inschreven voor de subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart kunnen nu hun emissies gaan verminderen. Gedeputeerde Janssen (provincie Zuid-Holland), wethouder Van Huffelen (gemeente Rotterdam) en portefeuillehouder Van Belzen (Stadsregio Rotterdam) reikten vandaag de subsidiebeschikking uit aan schipper Schapers van de Fixut Maris.

Eerste subsidie schone binnenvaart voor schipper ms Fixut MarisSchipper Schapers van het ms Fixut Maris vaart uitsluitend in de regio Rotterdam. ‘Ik vind het een erg goede zaak dat de betrokken partijen zo meedenken met de binnenvaart in Rotterdam en omstreken. Als kleine binnenvaartondernemer is het erg moeilijk om de investering voor nabehandelingsapparatuur volledig zelf te financieren. Als ondernemer vind ik het echter wel belangrijk om zo schoon mogelijk te opereren en toekomstgericht te werk te gaan. Wij overwegen dan ook om naast de installatie van de SCR-katalysator, die nu mede dankzij de subsidie kan worden gefinancierd, ook extra roetfilters te laten plaatsen. Ons schip zal medio februari 2014 tien dagen stil liggen voor de installatie van de systemen.’

Katalysator
De meeste schippers vragen subsidie aan voor een selectieve katalytische reductie (SCR-katalysator). Daarnaast zijn er aanvragen om de motor te vervangen en voor een schonere motor. Een SCR-katalysator kan wel tot 80% van de schadelijke emissies reduceren. Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op de subsidieregeling. Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas (LNG), komen in aanmerking voor subsidie. Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie.

Subsidie vergeven
Doel van de subsidieregeling is de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving te verbeteren. Ongeveer een kwart van de stikstofdioxide-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die rondom de Rotterdamse haven varen. De subsidieregeling is met groot enthousiasme ontvangen door de binnenvaartsector. Het totale subsidiebedrag van € 6,2 miljoen is al overschreden. De binnenvaartsector zet zich zo op grote schaal in voor de verschoning van hun schepen. Door de subsidieregeling vermindert de uitstoot rond Rotterdam met 50 tot 75 ton stikstof per jaar.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter