Eerste schop in de grond voor verbreding van Wilhelminakanaal

678

Wethouder Roel Lauwerier van Tilburg, gedeputeerde Ruud van Heugten, en hoofdingenieur-directeur Jannita Robberse van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland hebben de eerste grond verzet voor de verbreding van het Wilhelminakanaal. Het kanaal wordt over een lengte van bijna vijf kilometer verbreed en verdiept. Ook krijgt de vaarweg een nieuwe sluis en zwaaikom.

Het graven vindt plaats aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. De bouwcombinatie voert de werkzaamheden uit met kranen die op de noordoever van het kanaal staan. Vrachtwagens voeren de afgegraven Eerste schop in de grond voor verbreding van Wilhelminakanaalgrond via een speciaal aangelegde bouwweg af. Een deel van de grond wordt opgeslagen in een tijdelijk depot. Het andere deel wordt ten noorden van sluis II op schepen geladen en afgevoerd.

Nieuwe sluis
In januari is ook gewerkt aan de bouw van een hulpbrug bij sluis III. Deze tijdelijke brug ontsluit het sluiseiland, waarop de nieuwe sluis wordt gebouwd. Dankzij de brug kan het materieel dat nodig is voor de bouw van de nieuwe sluis op het sluiseiland komen. De brug komt over het spuikanaal te liggen ter hoogte van de nieuwe sluis. De werkzaamheden aan sluis III starten begin 2014. De plaatsing van de vier composiet sluisdeuren -’s wereld grootste- vindt medio 2015 plaats. Een extra noviteit in sluis III is de realisatie van een vijzelturbine, waarmee de hoeveelheid elektriciteit vergelijkbaar met het gebruik van 250 huishoudens wordt opgewekt door waterkracht. Deze energie wordt aangewend voor de aansturing van het sluiscomplex. Het restant stroomt terug naar het elektriciteitsnet. Met de komst van de nieuwe sluis besparen schepen in de nabije toerkomst ook een half uur reistijd.

Verbreding Wilhelminakanaal
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, worden nieuwe damwanden aangebracht en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder komt er een zwaaikom waar klasse IV-schepen kunnen keren. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. De verruiming van het kanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie. Veel bedrijven maken voor de aan- en afvoer van goederen steeds vaker gebruik van de Brabantse kanalen. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen. (Bron: RWS)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter