Eerste kamer stemt in met wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

701

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’. In de wet wordt vastgelegd wat de maximale risico’s zijn die veroorzaakt mogen worden door het transport van gevaarlijke stoffen over weg-, spoor- en watertrajecten.  

De veiligheid van bewoners langs de routes wordt met de nieuwe wet vergroot en naar de toekomst toe geborgd. Ook zorgt de wet ervoor dat gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële Eerste kamer stemt in met wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffenlocaties in Nederland en het buitenland vervoerd kunnen blijven worden, nu en in de toekomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de routes met de minste risico’s. Verder wordt met de wet helder gemaakt waar ruimtelijke ontwikkelingen kunnen blijven plaatsvinden en waar niet.

Basisnet weg
Basisnet Weg gaat over vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdwegennet. Dit zijn de rijkswegen en verbindingswegen die belangrijk zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De berekeningen voor Basisnet Weg voorzien rond 2020 knelpunten en aandachtspunten op een aantal plaatsen. De meeste daarvan liggen langs de A15 tussen Rotterdam en Gorinchem en hebben te maken met het vervoer van LPG (onder andere gebruikt als autogas).
De rijksoverheid heeft overleg gevoerd met alle betrokken gemeenten. Er is bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om over andere trajecten gevaarlijke stoffen te vervoeren (routeringsmogelijkheden).

Basisnet Water
Uit de berekeningen voor het  Basisnet Water blijkt dat er tot ver na 2020 geen knelpunten en aandachtspunten te verwachten zijn. Ook niet op de vaarwegen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Basisnet Spoor
Basisnet Spoor gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdspoorwegennet. Omdat de meeste spoorlijnen dwars door stedelijke gebieden gaan, is de spanning tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen en de bebouwde omgeving groter. De voor het Basisnet Spoor berekende risicoplafonds brengen enkele knelpunten met zich mee op het traject Roosendaal – Zwijndrecht en bij Zevenaar.

Basisnet wordt 1 januari 2014 van kracht.

Meer nieuws over wegvervoer:
Vrachtwagen explodeert op E34 bij Turnhout
Toekomst wegvervoer minst rooskleurig
Nog een week hinder op Afsluitdijk
Bekeuringen bij grote vrachtwagencontrole op A15
Nieuwe trucks en trailers Wim Bosman in Mainfreight kleuren
Maandag duidelijkheid over duur stremming Afsluitdijk
Minister gaat met Actie in de Transport in overleg


twitter