Eerste auto over Botlekbrug

799

ROTTERDAM – Gerard Bastemeijer van Bewonersgroep Nieuw Engeland Hoogvliet, is zondag als de eerste automobilist de oversteek gemaakt via de nieuwe Botlekbrug over de Oude Maas. Hiermee werd de zuidelijke rijbaan officieel in gebruik genomen.

Eerste auto over BotlekbrugBastemeijer ontving bloemen en een aandenken aan dit bijzondere moment van hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Ruud Splitthoff en Jan van de Meene, directeur van het consortium A-Lanes A15 dat de brug bouwt. Vroeg in de ochtend hadden de bouwers al een testrit over de brug gemaakt per dubbeldekker om te vieren dat de brug nu in een richting open is.

Openstelling

Voordat Rijkswaterstaat akkoord ging met openstelling van de brug is een langdurig testprogramma doorlopen. Vanaf eind 2014 is de brug uitvoerig getest op alle onderdelen. De afgelopen twee maanden is het brugproces intensief getest. Het begeleidende projectteam van Rijkswaterstaat bestond naast eigen medewerkers uit specialisten met uitgebreide ervaring in het ontwerpen en testen van complexe constructies. Dit team was gedurende de laatste twee maanden waarin het brugproces getest is, bijna dagelijks op de brug aanwezig. Het heeft zich zodoende een goed beeld kunnen vormen van de uitgevoerde testen en daarmee van de veiligheid en betrouwbaarheid van de brug.
De brug wordt beschouwd als een machine en is voorzien van een CE-markering. Daarmee voldoet hij aan alle essentiële gezondheids- en veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn.

Doorstroming

De brug bevindt zich in een dichtbevolkt en druk bevaren gebied. Een goede doorstroming van het (vaar)wegverkeer is dan ook van groot belang. Rijkswaterstaat doet zijn uiterste best om storingen aan de brug zoveel mogelijk te voorkomen, onder meer door de brug vooraf goed te testen. Desondanks kan zich na openstelling altijd een storing voordoen bij een unieke en technisch complexe machine als de Nieuwe Botlekbrug. Waarschijnlijk zullen zich nog wat kinderziektes voordoen. Om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen staan er de komende periode 24 uur per dag specialisten van A-Lanes A15 ter plekke klaar.

Eerste auto over BotlekbrugGrootste

Als eind 2015 ook de noordelijke rijbaan van de nieuwe Botlekbrug richting de Maasvlakte is opengesteld is de nieuwe Botlekbrug één van de grootste hefbruggen in Europa. De doorvaarthoogte van de nieuwe Botlekbrug is groter waardoor hij minder vaak open hoeft. De brug zal in de beginperiode gemiddeld maximaal een keer per uur voor minimaal tien minuten opengaan. Deze openingstijd is afhankelijk van de hoeveelheid schepen die de brug passeren. Ook kan te zijner tijd het scheepvaartverkeer de brug van beide kanten tegelijkertijd passeren. Daarnaast wordt het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van één naar twee. Op deze wijze draagt de brug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Verbreding A15

De bouw van de nieuwe Botlekbrug is onderdeel van het project verbreding A15. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes A15, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, minimaliseert de hinder als gevolg van de werkzaamheden door slim plannen en bouwen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief