Eerder geld voor ombouw A58

605

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven hebben 16 mei een plan ondertekend om eerder dan gepland geld vrij te maken voor de ombouw van de A58. In het Infrastructuurfonds is voor de aanpak van de A58 vanaf 2023 een voorlopige reservering gemaakt van 425 miljoen euro. Op initiatief van het Brabantse bedrijfsleven is een plan opgesteld om al eerder geld in te zetten voor het project. De provincie Brabant staat garant voor de voorfinanciering.

Eerder geld voor ombouw A58    De A58 is een 160 km lange snelweg die loopt van Vlissingen tot de A2 ter hoogte van Eindhoven en is een belangrijke (internationale) hoofdverbinding. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij een sterke groei van het verkeer op termijn niet meer voldoet aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

De verkenning naar de A58  richt zich op een verbreding van het 21 kilometer lange traject tussen knooppunt De Baars bij Tilburg (aansluiting A65) tot en met knooppunt Batadorp (aansluiting A2). Om de versnelling van het project mogelijk te maken zet het Brabantse bedrijfsleven, verenigd in de Stichting Zuidnet A58, met de provincie en het ministerie in op de toepassing van verschillende innovaties op en langs de snelweg. Te denken valt aan opwekking van energie gekoppeld aan de weg en technische innovaties in materiaalgebruik. De verkenning die in 2015 wordt afgerond, moet duidelijk maken welke innovaties kansrijk zijn.