Eén reglement voor technische eisen voor binnenvaartschepen

1054

DEN HAAG – Voor het eerst in de geschiedenis komt er één reglement voor technische eisen voor binnenvaartschepen voor zowel de Rijn als de overige Europese wateren. Dat heeft Eurocommissaris Bulc van Transport gezegd tijdens de tweede Transportraad onder Lets voorzitterschap. Namens het Nederlandse kabinet was minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aanwezig.

bulcDe Commissie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hebben gezamenlijk gewerkt aan een technische standaard die volledig geharmoniseerd is en daarvoor wordt een speciaal comité opgericht (CESNI). De Commissie stelde dat de nieuwe afspraken helpen om te komen tot een verdere standaardisatie en het bewerkstelligen van een volledige interne markt.

Milieuvriendelijk

Minister Schultz ondersteunde het voorstel dat bijdraagt aan de verlaging van de lastendruk voor de sector. Daarnaast benadrukte Nederland het belang van de binnenvaart voor Nederland en voor Europa als milieuvriendelijke manier van transport en werd gememoreerd aan het 200-jarig bestaan van de CCR dat 4 juni werd gevierd in Rotterdam en dat daags daarvoor vooraf gegaan werd met de oprichting van CESNI. Ook andere landen wezen op het belang van harmonisatie van de regelgeving voor binnenvaartschepen, omdat dit zal leiden tot meer rechtszekerheid en tot minder administratieve lasten voor de sector.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief