Één op de vier vrachtwagens kan slimmer per binnenvaart

705

ROTTERDAM –  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft 30 september tijdens het congres ‘Verzilveren van logistieke kansen’ van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) voor het eerst the Blue Road Awards uitgereikt. Bavaria, N + P Recycling Group en de containerterminal BCTN Nijmegen ontvingen the Blue Road award uit handen van Minister Schultz.

Één op de vier vrachtwagens kan slimmer over waterDe awards zijn een erkenning aan Nederlandse bedrijven die hun goederen op een slimme manier via de binnenvaart vervoeren. Deze koplopers vormen een trend waarbij het vervoer over water een vast onderdeel wordt van hun logistieke keten. Door deze verschuiving wordt bespaard op de uitstoot van CO2 en wordt het drukke wegennet ontlast. De genomineerden waren Bavaria, Tata Steel, Scania logistics, Nutricia Advanced Medical Nutrition, N + P Recycling Group en Oerlemans Foods.

Maatwerk

Door Maatwerk Voorlichting Binnenvaart, het project waarbij het BVB bedrijven gerichte adviezen geeft om binnenvaart in de logistieke keten toe te passen, zijn ruim 45.000 vrachtwagenbewegingen overgeheveld naar het water. Door deze effectieve aanpak zijn naast de eerder genoemde genomineerden ook andere bedrijven als Aviko, Heinz en Mars naar binnenvaart overgestapt en hebben zo gekozen voor duurzaam vervoer met een drie- tot zesmaal lagere uitstoot van CO2 ten opzichte van wegvervoer.

In haar toespraak gaf minister Schultz aan bijzonder tevreden te zijn met de manier waarop de binnenvaart deze ruim 45.000 vrachtwagenladingen van de weg naar het water haalde. Schultz: ‘Dat is een prachtig voorbeeld van hoe we onze vaarwegen beter kunnen benutten. Het water komt steeds beter in beeld bij de verladers en de logistieke dienstverleners. Het is belangrijk verladers te blijven  verleiden; de grens van de capaciteit van onze rivieren is nog lang niet in zicht. We kunnen met het water nog veel kansen verzilveren om het vervoer duurzamer en efficiënter te maken.’

Modernste binnenvaartvloot

Met 7.000 schepen beschikt Nederland over de modernste binnenvaartvloot van Europa. Binnenvaartschepen vervoeren jaarlijks 365 miljoen ton lading (gelijk aan 11,9 miljoen vrachtwagens) waarvan 5 miljoen containers, op de meest energiezuinige manier. De Nederlandse binnenvaart is daarmee toonaangevend in Europa. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart stelt dat de logistiek in Nederland een stuk slimmer kan. ‘Het Nederlands bedrijfsleven is zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden die de binnenvaart biedt, zeker in combinatie met het wegvervoer. Door hier slimme combinaties in te maken moet het mogelijk zijn om 1 op de 4 vrachtwagens van de weg te houden’, aldus Annette Augustijn, voorzitter van het Bureau Voorlichting Binnenvaart.