ECT verliest rechtszaak tegen Havenbedrijf Rotterdam

667

ECT heeft de rechtszaak tegen het Havenbedrijf Rotterdam verloren. De rechtbank in Rotterdam vindt dat het Havenbedrijf bij het uitgeven van nieuwe haventerreinen geen misbruik heeft gemaakt van een economische machtspositie.

ECT slaat 150.000.000ste teu overECT is de rechtszaak begonnen, omdat er sprake is van geschonden vertrouwen, afspraken en toezeggingen niet zijn nagekomen, uitgangspunten zijn veranderd en spelregels zijn aangepast. ‘Het gevolg hiervan is dat ECT enorme schade oploopt. Vanaf 2009 heeft ECT hier aandacht voor gevraagd. Nadat overleg vruchteloos is gebleken, bleef er voor ECT geen ander middel over dan het dispuut voor te leggen aan een onafhankelijke derde.’ ECT omschrijft de uitspraak als ‘zeer teleurstellend’.

‘Onvermijdelijk’

Volgens de rechtbank heeft het Havenbedrijf niet onrechtmatig gehandeld door meer concurrentie tussen de containeroverslagbedrijven te bevorderen. ‘Dat tijdelijk overcapaciteit ontstaat is onvermijdelijk. Het Havenbedrijf dient met het gevoerde beleid het belang van de ontwikkeling van de Rotterdamse haven op langere termijn. Bovendien heeft het maatregelen genomen om de schadelijke gevolgen van die overcapaciteit te beperken.’

De rechtbank concludeert verder dat aan ECT geen faire kans is onthouden in de aanbestedingsprocedure. ‘Het is de rechtbank niet gebleken dat het Havenbedrijf aan ECT harde toezeggingen heeft gedaan die het niet is nagekomen. De voorwaarden van de door het Havenbedrijf met ECT gesloten overeenkomsten zijn niet ongunstiger dan die van haar concurrenten.’

Teleurstellend

Voor ECT komt de uitspraak van de rechtbank onverwacht. ‘Met de uitspraak van de Rechtbank worden de problemen in de Rotterdamse haven niet opgelost. De feiten blijven dat de Tweede Maasvlakte, in tegenstelling tot alle gedane beloftes en afspraken, nog steeds de bestaande (Eerste) Maasvlakte zal kannibaliseren. Op korte termijn wordt ruim 50% extra overslagcapaciteit in de markt gezet. Een markt, die zich de laatste jaren heeft gekenmerkt door minimale groei en waar ook de verwachtingen voor de komende jaren slechts aarzelend optimistisch zijn. De resulterende overcapaciteit zal leiden tot grote economische en sociale problemen; die zich gaan voordoen op de Eerste Maasvlakte. Dit is geheel in tegenstelling tot de afspraken die Rijk en Gemeente hebben gemaakt ten tijde van de besluitvorming rond de Tweede Maasvlakte. Deze nieuwe Maasvlakte zou worden aangelegd om te voldoen aan de toekomstige vraag naar ruimte en voor nieuw volume.’

ECT beraadt zich op te nemen vervolgstappen. (Bron: rechtspraak.nl/ECT)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief