‘Economische crisis kans voor innovatie ketensamenwerking’

632

De huidige economische crisis is in potentie een zegen voor het bedrijfsleven. ‘De crisis is een aanleiding voor veel bedrijven om drastisch te innoveren.’ Dit stelt hoogleraar Supply Chain Management Jack van der Veen.

Van der Veen aanvaardde woensdag het ambt van hoogleraar en de gelijknamige leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit. De leerstoel is een samenwerking tussen EVO en Nyenrode. De verladersorganisatie wil met de 'Economische crisis kans voor innovatie ketensamenwerking'leerstoel op Nyenrode de kloof tussen kennis en praktijk verder dichten.

‘Alles is voor Bassie’
De ramp met de kledingfabriek in Bangladesh of de problemen met de Fyra, komen volgens Van der Veen voort uit onduidelijkheid over de supply chain. Deze voorbeelden zijn terug te voeren op wat Van der Veen het ‘Alles is voor Bassie-leiderschap’ van machtige partijen noemt. Van der Veen pleit juist voor samenwerking vanuit een win-win-benadering. Om deze verandering in gang te zetten, moeten wetenschap en praktijk nauwer samenwerken.
‘Er is een gat tussen weten wat je moet doen en het ook daadwerkelijk doen. De EVO-leerstoel Supply Chain Management wil onderzoek doen naar mogelijkheden om deze gaten te dichten’, aldus Van der Veen in zijn inaugurele rede. Hij maakt de vergelijking met stoppen met roken: ‘Een crisis kan helpen. Als de dokter zegt dat je nog maar een jaar te leven hebt als je zo doorgaat, wordt het een stuk aantrekkelijker om echt te stoppen. In die zin is de huidige economische crisis misschien wel een zegen voor de ketensamenwerking.’

Bron: EVO